Avelsföreningens Årsmöte 2018

Äger i år rum på Vara Folkhögskola
lördagen den 12 Maj kl. 13.00

* Ankomstregistrering och kaffe med fralla kl.10.00
* Rundvanding på Falebergsutställningen och invigning ca kl.11.00
* Lunch kl. 12.00
* Därefter årsmöte kl. 13.00
* Kaffe och kaka kl 15.00

Pris för förmiddagsfika, lunch och eftermiddagsfika är 120:- och inbetalas i förskott till Avelsföreningens plusgiro konto nr 95 58 -8.
Var noga med att ange avsändare. Senast den 1 maj.

Det finns möjlighet till övernattning på skolan, men detta måsta anmälas snarast, eller senast 1 maj. Anmälan och upplysningar om ovanstående:
Kurt Larsson 0320-60424, 070-651 29 99
Alf Magnusson 0472-77079, 076-863 99 06.

VARMT VÄLKOMNA!

————————————————————————————————————-

Ansökan om Hederspriser 2018

Avelsföreningen önskar få in ansökningar på pristagare till hederspriser 2018

* Gustav Hedins minnespris
Till person som arbetat för föreningens och ardennerhästens bästa

Avelsföreningens ungdomspris
Till person som aktivt ställer upp både med kunskap och intresse, dessutom en ungdom.

Avelsföreningens stopris
Delas ut till högt meriterat sto

Ackordhäststiftelsens hederpris
Delas ut på föreningens årsmöte. Till person / kommitté / organisation som gjort en god insats för Ardennerhästen

Agria / AFSA stipendium
Till person som är en flitig brukare av ardennerhästen

Ansökan skall vara Avelsföreningen tillhanda senast 2018-04-15.