Projektstöd hos Jordbruksverket

Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen har beviljats projektstöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Stödet avser utgivning av stambok och medlemsblad, produktion av en rasbroschyr, samt domarutbildning. AFSA har beviljats totalt 130 780 kronor. Högst 100 000 får användas för stambok och medlemsblad. En domarutbildning ska genomföras under projekttiden.