Visa istället förteckning över ej aktiva hingstar

Aktiva hingstar

Tips:  Du kan filtrera listan genom att skriva in text för den kolumn du vill filtrera på.

 

Länsnamn
Avelsvärdesklass
Färg/tecken

Häst Länsnamn Färg / tecken Avelsvärdesklass Godkänd Licens betald
Absint 11986 Uppsala Län Br,stj Tillstånd tom 2017 Licens löst för 2017
Agaton 11946 Västra Götaland Br,stj AB Licens klar 2017
Agent 11970 Kronobergs län / Jönköpings län Fx,bls Tillstånd tom 2017 Licens löst för 2017
Akryl (Aktör ) 11858 SE 23-08-5021 Västra Götaland Fx,stj G Licens löst för 2017
Aktyl 11906 SE 23-11-5021 Kronobergs Län Br,stj AB Licens löst för 2017
AKVAVIT 11802 SE 23-04-5060 Skåne län Br,stj Super-Elit Licens löst för 2017
ALKAZAR 11796 SE 23-04-5128 Värmlands län Br,bls G Licens löst för 2017
AMADEUS 11776 SE 23-02-5065 Västra Götalands län Mbr, vthip G Licens löst för 2017
Apertif 11904 SE 23-11-5014 Jönköpings Län Fx, gmg,bls G Licens löst för 2017
Asterix 11948 Hallands Län Brun AB Licens löst för 2017
Astronaut 11980 Skåne län Fx, gmg, bls Tillstånd tom 2017 Licens löst för 2017
ATTACK 11938 SE 23-12-5034 Kalmar Län Avblekbar skimmel ( född svart ) G ... Licens löst för 2017
AVILL 11782 SE 23-03-5021 Gotland Ljbr, stjmn G Licens löst för 2017
Avito 11748 SE 23-01-5011 Västra Götaland Ljfx, gmg.bls B Licens löst för 2017
BLAIR 11804 SE 23-02-5064 Skåne Län Fx,bls B Licens löst för 2017
Bolon 11972 Kronobergs Län Fx,bls,vtul Tillstånd tom 2017 Licens löst för 2017
BRUNTE 11920 SE 23-12-5079 Jönköpings Län Ljbr, stj AB ... Licens löst för 2017
CARAT 11788 SE 23-02-5015 Dalarna län Br,stj G Licens löst för 2017
Cavat 23-13-5002, 11942 Västra Götaland Ljbr,stj,snp G Licens löst för 2017
DACAPO 11928 SE 23-12-5065 Kronoberg Fx, bls AB ... Licens löst för 2017
ELEGANT 11740 SE 23-01-5048 Västra Götalands län Fx, skj , stj, snp. A Licens löst för 2017
EVER 11786 SE 23-04-5041 Kronobergs län Rskm, stj A Licens löst för 2017
EVERLING 11870 SE 23-09-5014 Västra Götaland Brskm, stj G Licens löst för 2017
Findus 11838 SE 23-05-5050 Gävleborgs län Mbr, vthip G Licens löst för 2017
Frisac 11886 SE 23-10-5087 Skåne Fx,bls,vtul G Licens löst för 2017
GOMIR 11932 SE 23-12-5041 Kronobergs Br,bls Tillstånd G ... Licens löst för 2017
GORINO 11676 SE 23-97-5076 Skåne Län Br, skj stj,snp,vthbf AB Licens löst för 2017
Hampus 11862 SE 23-08-5038 Uppsala län Br,stj,snp G Licens löst för 2017
HERKULES 11770 SE 23-03-5033 Kronobergs län sv,stj,nosbls B Licens löst för 2017
HÖGSHULTS BARGO 11880 SE 23-08-5070 Västra Götaland Fx,bls G Licens löst för 2017
JONTE 11632 SE 23-94-5016 Västra Götalands Län Br, stjmn, vtbff B Licens löst för 2017
Jubel 11826 SE 23-06-5004 Kronobergs Län Fx, brt.bls AB Licens löst för 2017
JUBEND 11694 SE 23-98-5035 Kronobergs län Br,stj,snp B Licens löst för 2017
KANON ( KARAT ) 11790, SE 23-04-5027 Skåne Län Br,stj AB Licens löst för 2017
KRABAT 11622 SE 23-94-5047 Kronobergs Län Mbr,stjmn B
Kulör 11984 Västra Götaland Br, bls Tillstånd tom 2017 Licens löst för 2017
Kurir 11890 SE 23-10-5002 Västra Götaland Br,stj G Licens löst för 2017
Libbos Lille Juann 11818 SE 23-04-5031 Hallands län Fx,stj,snp G Licens löst för 2017
LURIC 11754 SE 23-02-5001 Jönköpings Län Br, bls, vtul G Licens löst för 2017
MARVIN 11848 SE 23-07-5071 Västra Götaland Br, skj stj, nosbls AB Licens löst för 2017
Maskerad 11916 SE 23-11-5058 Uppsala län Rskm, bls AB Licens löst för 2017
MATROSEN 11854 SE 23-06-5102 Västra Götalands län Br G Licens löst för 2017
Mirakel 11888 SE 23-10-5061 Jönköpings Län Fx,bls G Licens löst för 2017
Moltas 11894 SE 23-10-5011 Västra Götaland Ljbr, stj, nosbls,vtul G Licens löst för 2017
MUNTERSON 11792 SE 23-04-5124 Kalmar Län Fx,gmg. bls C Licens löst för 2017
Neppe 11978 Skåne Län Fx,bls Tillstånd tom 2017 Licens löst för 2017
Paljett 11832 SE 23-06-5013 Västra Götaland Fx, gmg.bls,vtul G Licens löst för 2017
PARELL (LINUS) SE 23-04-5012 Västra Götaland Br,stjmn G Licens löst för 2017
PRALINEN 11934 SE 23-12-5031 Kalmar Län Fx G ... Licens löst för 2018
RAMANO SE 23-09-5097 Västra Götaland Fx, sth, bls, vtul G ... Licens löst för 2017
Rambo 11830 SE 23-03-5079 Kronobergs län Fx, bls G
Rebell 11974 Kronobergs län Brun Tillstånd tom 2017 Licens löst för 2017
Regent 11808 SE 23-05-5052 Södermanlands Län Ljbr,stj A Licens löst för 2017
REKYL 11868 SE 23-09-5093 Blekinge Län Fx,bls AB Licens löst för 2017
Remus 11882 Västra Götaland Ljbr, skj stj AB Licens löst för 2017
Respekt 11866 SE 23-09-5078 Jönköpings Län Ljbr, stj G Licens löst för 2017
Rubel 11892 SE 23-10-5055 Skåne län Fx AB Licens löst för 2017
RUBELL 11922 SE 23-12-5068 Jönköpings Län Br, stj G ... Licens löst för 2017
Rufus S 23-13-5021, 11958 Halland Br,stj Tillstånd Licens löst för 2017
Rutger 11810 SE 23-05-5038 Kronobergs Län Fx, skj,snp A Licens löst för 2017
SAREK 11764 SE 23-02-5067 Västra Götaland 156 - 207-27 B Licens löst för 2017
Stadig 11908 SE 23-11-5002 Västra Götaland Br,stj G Licens löst för 2017
STORMOBACKANS CARON 11864, SE 23-09-5096 Jönköpings Län Ljbr,bls G Licens löst för 2017
Stormobackans Calin 11966 Br,bls G Licens löst för 2017
Stormobackans Cassander 11912 SE 23-11-5074 Västra Götaland Sv, stj,snp G Licens löst för 2017
Tage 11914 SE 23-11-5029 Västra Götaland Rskm, vthip G Licens löst för 2017
TERBONID 11684 SE 23-97-5042 Västra Götaland Fx,bls B Licens löst för 2017
TUDOR 11768 SE 23-01-5026 Hälsingland Mfx, strbls G Licens löst för 2017
Tyrann 11900 SE 23-10-5066 Västra Götaland Br,stj G Licens löst för 2017
ULLTAN 11670 SE 23-96-5034 Västra Götalands Län 154 - 204-25,5 Elit Licens löst för 2017
Ullve 11982 Västra Götaland Ljusbrun, stj, snp G Licens löst för 2017
Ute 11898 SE 23-09-5031 Västra Götaland Fx,bls, vtul G Licens löst för 2017
VERMOT 11742 SE 23-01-5033 Skåne Län Brskm, vthip C Licens löst för 2017
VINJETT 11750 SE 23-02-5004 Skåne Län Fx, bls B Licens löst för 2017