Kontakta oss på nedanstående adress, telefon, fax eller epost info@ardennerforeningen.nu

Kanslist

Jan-Sivert Antonsson, Havsjö Fällhemmet, 571 66 Bodafors
Telefontid: måndagar och tisdagar,  09.00 – 11.00 , övrig tid telefonsvarare.
0380-37 21 90 (kontor) 070-557 31 00 (mobil)

Besöksadress

Norra Sandsjö Bygdegård, [ mer information och vägbeskrivning ]

Kassaförvaltare

Kjell Brinkby, Brink, 590 51 Vikingstad
tfn: 013-850 17, fax: 013-851 20. Mobil. tel. 0730-978527.

Ordförande

Lennart Gustavsson
Föreningens postgiro är 95 58 – 8