Utbetalning av fölbidrag för 2018 års fölårgång har fortsatt med ytterligare 53 föl per ras.

Den 3 september 2019 betalades det ut för inkomna ansökningar för följande föl:

Ardennerston 23-18-0029 tom 23-18-0055
Ardennerhingstar 23-18-5028 tom 23-18-5057
Nordsvenska ston 22-18-0033 tom 22-18-0060
Nordsvenska hingstar 22-18-5030 tom 22-18-5059
Gotlandsruss 30-18-0060 tom 30-18-0117

Det kan ta upp till några dagar innan pengarna finns på kontot, beroende av bank.

I och med att dessa pengar betalats ut, kommer ansökan om delutbetalning skickas till Jordbruksverket. När sedan utbetalning sker, kan ny utbetalning påbörjas. Hur lång tid detta tar påverkas helt och hållet av den handläggningstid som utbetalningsenheten på Jordbruksverket tar i anspråk, och är utanför avelsföreningarnas påverkan.

Har ni frågor om något gällande administrationen av fölbidragen 2018 är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Liselotte Erixon
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-591 434 03, vardagar 8.00-11.00
E-post sekreterare@gotlandsruss.se