Utbetalning av fölbidrag för 2018 års fölårgång har påbörjats med 53 föl per ras.

Den 25 augusti 2019  betalades det ut för inkomna ansökningar för följande föl:

Ardennerston 23-18-0001 tom 23-18-0028
Ardennerhingstar 23-18-5001 tom 23-18-5027
Nordsvenska ston 22-18-0002 tom 22-18-0032
Nordsvenska hingstar 22-18-5001 tom 22-18-5029
Gotlandsruss 30-18-0001 tom 30-18-0059

Det kan ta upp till några dagar innan pengarna finns på kontot, beroende av bank.

I och med att dessa pengar betalats ut, kommer ansökan om delutbetalning skickas till Jordbruksverket. När sedan utbetalning sker, kan ny utbetalning påbörjas. Hur lång tid detta tar påverkas helt och hållet av den handläggningstid som utbetalningsenheten på Jordbruksverket tar i anspråk, och är utanför avelsföreningarnas påverkan.

Har ni frågor om något gällande administrationen av fölbidragen 2018 är ni välkomna att kontakta undertecknad.

Liselotte Erixon
Åslunda 202
195 92 MÄRSTA
Tel 08-591 434 03, vardagar 8.00-11.00
E-post: sekreterare@gotlandsruss.se