Tid: Lördagen den 31 augusti 2019
Plats: Rickelstorp, Eksjö
Domare: Helena Kättström

Hushållningssällskapet Jönköping har arrangerat Sommarmöte i länet i snart 50 år. De är ett begrepp i vårt län som mötesplats där landsbygden visas upp på riktigt med dess näringar, resurser, produkter, företagare och andra engagerade företrädare. Sommarmötet är alltså en mässa och en mötesplats, en familjefest och en manifestation för lantbruket och landsbygdens näringar – för aktiva företagare, för deras familjer och för intresserade konsumenter.

Besöksantalet brukar vara runt 5.000 och långt över 100 utställare med anknytning till landsbygd och lantbruk medverkar varje år. Detta är alltså ett fint tillfälle att visa upp din häst för en intresserad publik, och att göra reklam för rasen. Förutom hästutställning så kommer hästprogrammet också omfatta skogskörning, westernuppvisning och riduppvisning. På sommarmötet finns många utställare och många andra aktiviteter.

Utställningen är öppen för renrasiga individer av ardenner, nordsvensk brukshäst och fjordhäst. Deltagande hästar skall vara registrerade och ha pass, med undantag av föl, som ska vara registreringsberättigade med full stam.

Utställningen klassas som officiell utställning. Observera att häst som ägs eller har fötts upp av domare som dömer aktuell klass, liksom avkomma till häst som ägs av domare inte får deltaga p.g.a. jäv.

Utställningen hålls utomhus på gräs eller grusbana. Hingst får visas endast av person som fyllt 16 år. Samtliga uppvisare ska bära hjälm, och detta gäller även eventuella piskförare som följer ekipaget.

Anmälningsavgift: För utställningsklass 300 kr. För handlerklass är anmälningsavgiften 100 kr.
Anmälan av häst sker via internetanmälan hos Svenska hästavelsförbundet: www.svehast.se .Anmälan ska vara arrangören tillhanda senast den 1 augusti 2019. För att anmälan ska vara giltig ska även anmälningsavgiften vara betald senast den 1 augusti 2019 Jönköpings Läns Fjordhästförening, bankgiro nr 213-1969. Anmälan till handlerklass sker genom mejl till.info@ardennerforeningen.nu.

Kontakt för information mm, (mail,tel,sms ) info@ardennerforeningen.nu, 070-5573100 för tel och sms   (J-S Antonsson)

 

Deltagarantalet är begränsat till 60 starter (hästar och handler). Först till kvarn gäller vid stort intresse.

Klasser (varje ras och klass bedöms för sig, t.ex. hingstföl ardenner):

 1. Hingstföl
 2. Stoföl
 3. 1-åriga hingstar och valacker
 4. 1-åriga ston
 5. 2-åriga hingstar och valacker
 6. 2-åriga ston
 7. 3-åriga valacker, och ej godkända hingstar
 8. 3-åriga godkända hingstar
 9. 3-åriga ston
 10. Valacker och ej godkända hingstar, fyra år och äldre
 11. Godkända hingstar, fyra år och äldre
 12. Ston utan föl, fyra år och äldre
 13. Fölston, fyra år och äldre
 14. Veteranvalacker, 16 år och äldre
 15. Veteranhingstar, 16 år och äldre
 16. Veteranston, 16 år och äldre
 17. Handlerklass junior, född 2001 och senare
 18. Handlerklass senior, född 1993-2000

 

Klassvinnare och andraplacerade hästar som erhåller minst 40 poäng är kvalificerade att tävla om Bäst i rasen och Reserv Bäst i rasen. De som erhåller dessa titlar tävlar sedan i slutet av dagen om Best in show och Reserv Best in show.

Priser: Samtliga deltagare erhåller rosett. Dessutom utdelas hederspriser.

Alla ungdomar födda 1993 och senare som visar häst under helgen kommer att erhålla en särskild rosett ”Young Handler Award”.

Arrangörer:

Jönköpings Läns Fjordhästförening

Föreningen Nordsvenska Hästen i Jönköpings Län

Jönköpings Läns Ardennerklubb

Arrangören förbehåller sig rätt till ändringar.

Beslut vid denna utställning kan överklagas Svenska Hästavelsförbundet. Överklagan ska skickas till Jönköpings Läns Fjordhästförening c/o Kassör Gunilla Olander, Stoarp, Sörgården 1, 560 13 Hok. Ange vilket beslut ni överklagar och ange vilken ändring i beslutet du önskar. Överklagandet ska ha kommit in senast tre veckor från den dagen ni fick del av beslutet.

Varmt Välkomna!