Kallelse till årsmöte

Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen, kallar härmed sina
medlemmar, samt övriga intresserade till årsstämma 2022.

Lördagen den 2 Juli 2022, kl. 16.00

Plats: Vara Folkhögskola, Vara

Stadgeenliga ärenden

Årsmötesmiddag blir efter stämman. Anmälan senast den 20 juni, genom insättning av 200:- till bankgiro nr 5227-7415, el. Swish 123 381 86 48. Glöm inte att ange avsändare, samt meddela ev. allergier eller specialkost