Resultat Riksutställning i Vetlanda

På Riksutställningen blev stoet Majsan blev Best in Show med 44 poäng. Ellinor Jegebris tog hem segern i både bruksridning och brukskörning med sin valack Wulcan.

Fortsatt godkännande som avelsorganisation

Fortsatt godkännande som avelsorganisation med delegerat ansvar gällande utförande av hästpass. AfSA är sedan tidigare en egen avelsorganisation med ansvar att utfärda hästpass. Den 16 juni 2022 beslutade Jordbruksverket att ge AfSA fortsatt ansvar över detta. Beslutet finns att läsa och kan efterfrågas på AfSA:s kansli.

Information gällande pass

Information gällande pass till svenska ardennerhästar som fötts utanför landet Utfärdandet av pass ska ske i det land som fölet är fött. AfSA kan inte registrera någon ardennerhäst som inte finns inom landet, då vi enligt AfSA:s plan-riktlinjer, godkända av Jordbruksverket, inte har någon dotterstambok i annat land. Registrering av inhemska ardennerhästar införs i vårt register (Blå Basen). Att utfärda…

Valberedningens förslag 2022

Valberedningens förslag 2022 Valberedningen består utav: Arne Josefsson (sammankallande), Bengt-Åke Rungegård, Kent Hansson. Nedan följer presentationer av de som står som förslag till nyval in i styrelsen samt föreslagen ny ordförande. Kristine Fransson, föreslagen till ny ordförande Hej kära medlemmar! Jag är Kristine Fransson, 38 år och bosatt utanför Smålandsstenar. Sambo med Kalle och har 3 barn i åldrarna 2…

Minnesanteckningar Styrelse till förfogande 2022

Minnesanteckningar Styrelse till förfogande 2022 Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen Datum: Onsdag 15 juni 2022 Plats: Teams NÄRVARANDE FRÅN STYRELSEN Lennart Gustavsson, Kristine Fransson, Viktoria Freij, Arne Nord, Mats Gustafsson, Carola Carlsson, Caroline Pellrud, Yvonne Augustsson, Pernilla Grytfors, Anton Krafth, Peter Stensson. EJ NÄRVARANDE FRÅN STYRELSEN Lars Wälås, Jan-Sivert Antonsson. Styrelsens ordförande Lennart Gustavsson välkomnar till mötet. Lennart börjar med att…

Resultat Riksutställning i Bollerup

Det tre-åriga stoet Berta Bus fick 43 poäng och blev Best in Show.

Sida 2 av 6