Hingstlinjer i svensk ardenneravel

Den svenska ardenneravelns höjdpunkt var under början av seklet. Runt 1.000 ardennerhingstar var i avel. Den svenska ardenneraveln är 150 år gammal och idag har vi 14 hingstlinjer.

Inom hästaveln spelar talet om hingstlinjer en ganska stor roll. Man framför ofta åsikten att den eller den hingstlinjen gärna ska vara kvar i avel på grund av dess förmenade goda egenskaper.

Emellertid är det ju så att en och samma hingstlinje kan vara ganska heterogen och faktiskt innefatta djur som praktiskt taget inte alls är släkt med varandra på att de tillhör olika grenar av linjen. Å andra sidan kan även utdöda hingstlinjer spela en stor roll, eftersom de kan finnas kvar på mödernesidan.

Det kan vara av intresse att spalta upp hingstarna på hingstlinjer. Dels har det ett historiskt värde och dels kan det hjälpa till att hålla en viss ordning på hingstarnas släktskap.

De första ardennerhingstarna togs in i landet 1873 till Värmland och året därpå importerades några avelsdjur till Kavlås och Blomberg i Skaraborgs län. Eftersom rasen ursprungligen är belgisk finns i botten på alla hingstlinjer en belgisk import. Stofamiljerna grundades antingen på ett importsto s.k originalfamilj eller genom korsning av lantston s.k. generationsfamilj.

Var en hingstlinje börjar kan man alltid diskutera. I följande framställning har valts att utgå från den Belgiska importhingsten. Vi ska emellertid se att i några fall har denne som hingstproduktör varit tämligen betydelselös och den egentlige linjebildaren kommer några generationer senare. I följande sammanställning har hänsyn tagits till importerade hingstar som är i aveln idag, mot bakgrund av detta kan vi idag räkna med 14 olika hingstlinjer.

 

Hussard de Vaillampont 5006

Hussard de Vaillampont 5006 bildar grunden till den största hingstlinjen för dagen. Han var inte speciellt bemärkt själv, men blev fader till Ragne 6162 som var uppfödd på Åskloster i Hallands län. Modern till Ragne var efter Gormé 2080, som i sin tur var en son till Gourmand des W 1086. Hussards linje svarar för dominansen inom hingstlinjerna idag, alla stammade från fädernet Ragne‐Ragé‐ Ramal. De bägge helbröderna Ramon 11224 och Raman 11264, står som farfar el.farfarsfar till dagens hingstar. Främst var nog den med Elit‐premierade Ramon 11224, Raman 11264 ansågs kanske inte så lovande ut som unghäst men har genom sin gode son Carman 11356 fört linje vidare. Dagens hingstar är följande:  Carat 11788, Ever 11786, Regent 11808, Rutger 11810, Rambo11830,  Brunte 11920, Cavat 11942, Agent 11970, Bolon 11972, Einar 12072, Elmer 12066, Enok 12078,Remus 11882

Paul Munter 11678

Paul Munter 11678 var en Tysk hingst som importerades av Arne Nord, Snoggedal, Smedstorp år 1999. Hingsten godkändes som 3‐åring på premieringen i Bollerup år 2000. Som 3‐åring erhöll PM 42 p. exteriört 8‐9‐8‐8‐9, och mätte 159‐213‐27,5. Paul Munter 11678 har även lämnat diplomston som haft framskjutna placeringar på premieringar. Hingsten blev Elit‐premierad år 2010. Hingstlinjen representeras idag av 1 hingst: Maskerad 11916

Parfait de Petit‐Chassart 2504

Sex av dagens hingstar härstammar från Hellas 8666. Denne var stambeskällare på Lassegården i Skaraborgs län. Hellas belgiske stamfar var Parfait de Petit‐Chassart 2504, stamhingst på Bjertorp.Parfait de Petit‐Chassart blev tillsammans med ett sto efter Gourmand des W 1086, fader till Blanko av Bjertorp, en av de mest betydande hingstar som verkat i Halland. Blanko var via Basall 7378, farfar till Hellas 8666. Hellas‐blodet flyter genom linjen Tojem – Toral – Trolan: Alkazar 11796, Ultimat L 12004, Ute 11898

 

Ajax de la Cour 4728

Ajax de la Cour 4728 har sex ättlingar i dagens avel. Denne 156 cm höge hingst, å 25 cm på skenan, ansågs främst som en god stoproduktör, men lämnade även den utmärkte Ajve 7382, denne hade ett mycket bra möderne med Veron 1022 e. Mouton de Foy 340 med Jupiter 126 B. på mödernet, och Gourmand des W 1086. Kanske var det detta möderne som gjorde honom så bra i aveln. Ajve lämnade 42 söner bl a Ajdrik som i flera år stod på Lassagården. Han är genom hingsten Ajvan farfar till Elithingsten Ajnid 11184. Den sistnämde är har sitt blod bevarat i de nu verkamma hingstarna:   Mr Hult 12068, Rebell 11974, Rubell 11922, Rumir 12032, Runar 12028, Rutger 11810

Gascon d`Oultre 5000

Ulan av Assmåsa var son till den belgiske hingsten Gascon dÓultre 5000. Denne importerades 1927 samtidigt som sin fader, Gascon de Montigny 5002. Gascon d`Oultre själv fick stor betydelse som stambeskällare på Assmåsa. Han var nästan fri från det i Belgien och Sverige dominerande Jupiter‐blodet. Han satte in många goda söner t ex. Vitamin 6960, Uniform 6680, samt de tre helbröderna Vallon 6856, Citat 7992 och Ulan 6672, alla med tilltalsnamnet ”av Assmåsa”. Ulan och hans bäste son Ulit 8726 finns i antavlan på de sex hingstar som företräder hingstlinjen idag. Akrobat 11278 som går via Ulan‐Ulit‐Almin‐Albyl: Kanon 11790,, Akryl 11858, Agaton 11946, Aktyl 11906, Apertif 11904, Asterix 11948, 

Tapageur d`Herse 5214

Tapageur d`Herse 5214 är ett känt namn för de flesta ardenneruppfödare. Denne var född 1924 och var en stor rejäl hingst ( 167‐ 239‐29) och blev far till 58 söner, och framför allt ett stort antal goda ston. Den nutida linjen går genom sonen Taparol 8358 och dennes son Tapolo 9710. Stammen kan idag inräkna 5 individer, varav fyra kommer via Elit‐hingsten Terdebor, 11406, och Parell går via den förnämlige Tamir 11010. Herkules 11770, Parell 11806,  Jubel 11826, Kurir 11890, Kurito 12054, Linus 12020

Paul van Luntershoek 7534

Paul van L. importerades 1938 från Holland till Skåne. Han betecknas som en något tyngre individ och insatte totalt 54 söner i aveln. Den idag befintliga injen går från Paul van L, via Tapaul 8346 – Korpral av Assmåsa 9320 – Royal av Assmåsa 9976. Stammen inräknar idag 4 hingstar. Två går tillbaka via Elit‐hingsten Rosal 11136 ( e. Rotem 11074 – Royal av Assmåsa 9976) Två går via Rold 11028 ( Rocént 10840 – Royal av Assmås 9976) Briljant 12044, Mirakel 11888, Moltas 11894, Stadig 11908

 

Job du Quesnoy 7852

Job du Quesnoy 7852 var stamhingst på Falebergs stuteri i Skaraborgs län. Hingsten betäckte endast en säsong i Sverige och lämnade då Jovett 8628 som hade en dotter till Espoir du Marais 5496, som mor. Jovett 8628 blev endast fem år gammal och satte in tre söner av vilka Jovell 9382 blev mest betydelsefull. Linjengår därför vidare med Jovell‐sonen Jovanko 9918, dennes son Jovano 11054 och vidare via Apollo 11146 – Bino 11372. Duc 12002, Luron 12042, Ramano 11936, Stormobackans Calin 11966, Stormobackans Cassander 11912

 

Blondyn 11490

Blondyn 11490 importerades från Polen som tvååring från Polen av Bröd. Byhage, Vinköl, Kvänum. Hingsten godkändes för avel år 1989. Av Blondyns antavla kan man antaga att mormorslinjen är rent polsk, medan morfadern har, utöver svenska hingsten Gustaf som både farmorsfarfar och farfarsmorfar. Farfarsfar är den på Töllebäck i Älvsborgs län 1953 födde Estvang 10238 : Mälwin 12034, Tage 11914

 

Expo De Feulen 11778

Import från Belgien 2005, godkänd för avel år 2006. Hingsten har utställningsmeriter både från Belgien och från Sverige. Hingsten har lämnat fyra godkända söner. Hampus 11862. Havinus 12058, Österängs Markis 12076

Junex 7930

Junex 7930 togs in som moderlivsimport till Bjällbrunna stuteri i Östergötland. Han var väl en god förärvare, men inte någon topp som hingstproduktör och lämnade endast två godkända söner nämligen Penang 8916 och Junit 8914. Den senare, som hade måtten 160.231.28, står via linjen Junit‐Tablå –Gardå – Garvan. Garvansonen Goman 11158 (Elit) finns med i dagens två aktuella hingstar: Gomir 11932, Wilgot 12052,

Jupiter de Warrissat 5496

Sarek 11764 är ensam representant för sin hingstlinje. Denna linje börjar med Jupiter de Warrissat 5496 och går via Jutard 7362‐Juto 9222‐Jucento 10744‐Cento 11062‐Cello11448. Jupiter de Warrisat var född 1927 och importerades tillsammans med Espoir du Marais 5494, den senare för övrigt far till 122 söner rekord i svensk avel. Jupiter de Warrisat var inte så blygsam han heller. Han lämnade 34 stamboksförda söner efter sig. Den bäste var väl Jutard stambeskällare på Faleberg: Sarek 11764, Aston 12080

Brennus de Borlon 10892

Brennus de Borlon 10892 kom till Sverige i mitten på 60‐talet och är farfar till Bravad 11332, prem A, (genom Brennul 11060) som i sin tur lämnat Barry 11584. Finns inget idag

Joyau Du Bois Des Neppes 11730

Importerades till Sverige år 2003, godkänd för avel 2004. Hingsten har flera utställningsmeriter här i Sverige med höga poäng. Hingsten har lämnat fyra godkända hingstar hittills.Finns inget idag

Cognac De Behoute 11464

Importerades till Sverige år 1987, godkänd och A‐premierad år 1988. År 1998 godkändes en son till Cognac 11464, nämligen den 7‐årige Reveny 11652. I dagens avel finns Reveny 11652 sonen Findus 11838 ( godkänd 2009)

Jan‐Sivert Antonsson