Här sker annonsering gällande dödande av originalhandling.
Om inga protester har inkommit inom 30 dagar, eller senast angivet datum kommer nytt pass och/eller ägarintyg utfärdas.

Protester med tydlig redogörelse samt fullständiga kontaktuppgifter skickas till Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen, Nygatan 7, 571 62 Bodafors, info@ardennerforeningen.nu

Passet för hästen Kadrilj 23-15-5093 är anmält förkommet. Duplikatpass kommer utfärdas tidigast 2019-08-25.