Lokala klubbar

Presentation av lokala klubbar samt ordföranden.

I landet finns 13 lokala klubbar, som har till uppgift att på det lokala planet anordna kurser och öka användningen av Ardennerhästen.
Här följer en förteckning på ordföranden i respektive Ardennerklubb.

Klubb Ordförande Adress Postnr & Ort Tel
Ardennerklubben Sydost
ardennerklubbensydost.dinstudio.se
Anton Krafth Tillingatorp 342 64 Öhr 076-2432417
Föreningen Draghästen Stefan Johansson Davide Rone 620 12 Hemse 0498-881 73
Bohuslän-Dals Ardennerklubb Giertz Skog Folkesberg 26 450 52 Dingle 0524-40909
Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubb
www.ardennerklubben.se
Sara Rytterås Brännebo 103 523 75 Dalum 070-3906217
Hälsinglands Ardennerklubb Lars Wälås Gäddvik 321 822 92 Alfta 070-6886806
Jönköpings Läns Ardennerklubb Jan-Sivert Antonsson Havsjö Fällhemmet 571 66 Bodafors 070-5573100
Skaraborgs Läns Ardennerklubb Emelie Gillberg Holmestad Sörtorp 533 91 Götene 0511-521 00
Skåne-Blekinge Ardennerklubb

www.skaneblekingeardenner.se

Bengt Svensson Bläsinge 4926 264 94 Klippan 070-4051 252
Södermanlands Ardennerklubb
Facebook
Barbro Åkerberg Kalkbruksvägen 12 610 70 Vagnhärad 070-2854060
Upplands Ardennerklubb
www.upplands-ardennerklubb.se
Cecilia Birgersson  Skämsta 101  815 92 Tierp 070-2166555
Värmlands Ardennerklubb
www.varmlandsardennerklubb.se
Peter Nilsson Stöpafors 0565-92178
Östergötlands
Läns Ardennerklubb
Kjell Brinkby Brink 590 51 Vikingstad 013-850 17
Örebro Läns Ardennerklubb
www.orebroardennerklubb.se
Caroline Pellrud Gysta Löfsta Gård 716 92 Fjugesta 072-735 05 99
Mittsverige Lena Eriksson Gåije 165 830 02 Mattmar 070-3569594
Dalarna Jonas Karlsson Rossberga 36 774 98 Horndal 070-240 39 03