Lokala klubbar

Presentation av lokala klubbar samt ordföranden.

I landet finns 13 lokala klubbar, som har till uppgift att på det lokala planet anordna kurser och öka användningen av Ardennerhästen.
Här följer en förteckning på ordföranden i respektive Ardennerklubb.

Klubb Ordförande Adress Postnr & Ort Tel/Epost
Ardennerklubben Sydost
ardennerklubbensydost.dinstudio.se
David Krokmark Möcklehult 2 342 53 Lönashult 070-6152617
Bohuslän-Dals Ardennerklubb Sune Hjerpe Gusseröd 217 459 91 Ljungskile 070-7217034
Södra Älvsborgs och Hallands Ardennerklubb
www.ardennerklubben.se
Sara Rytterås Brännebo 103 523 75 Dalum 070-3906217
Hälsinglands Ardennerklubb Lars Wälås Gäddvik 321 822 92 Alfta 070-6886806
Jönköpings Läns Ardennerklubb Mats Gustavsson

 

Bagargatan 102 566 33 Habo 070261 82 34
Skaraborgs Läns Ardennerklubb Ulrika Byhage Vinköl Marieberg 532 94 Skara 070-175 61 50
Skåne-Blekinge Ardennerklubb

www.skaneblekingeardenner.se

Bengt Svensson Bläsinge 4926 264 94 Klippan 070-4051 252
Södermanlands Ardennerklubb
Facebook
Barbro Åkerberg Kalkbruksvägen 12 610 70 Vagnhärad 070-2854060
Upplands Ardennerklubb
www.upplands-ardennerklubb.se
Cecilia Birgersson  Skämsta 101  815 92 Tierp 070-2166555
Värmlands Ardennerklubb
www.varmlandsardennerklubb.se
Peter Nilsson Stöpafors 0565-92178
Östergötlands
Läns Ardennerklubb
Anna Lundberg 0708-220394
Örebro Läns Ardennerklubb
www.orebroardennerklubb.se
info@orebroardennerklubb.se
Mittsverige Lena Eriksson Gåije 165 830 02 Mattmar 070-3569594
Dalarna Jonas Karlsson Rossberga 36 774 98 Horndal 070-240 39 03