Priser

Anders Thorells Vandringspris

Anders Thorells vandringspris skall gå till bästa 4 årig eller äldre svenskfödda ardennerhingst, som visas på Riksutställning.

Priset skall vandra hela tiden. Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen ansvarar att priset delas ut varje Riksutställning och bekostar gravyr på vandringspriset och en mindre pokal med gravyr till pristagaren.

Avelsföreningens Stopris

  • Stoet skall minst ha 5 avkommor som har 30 poäng
  • Stoet skall vara i livet när anmälan om priset görs

Poängskala – avkommepoäng:

Vid poängberäkning får varje avkomma endast räknas en gång.

10 poäng: levande föl. Levande föl betraktas föl som levt i minst 9 dagar.

20 poäng: blivit stamboksförd med minst 37 p exteriört, eller vid lägst 3 års ålder erhållit lägst 38p exteriört, eller tilldelats godkänt körbarhetsintyg med minst 37 p exteriört, eller varit placerad i kör-, plöjnings- eller skogskörningstävling i lägst nationell mästerskapsklass.

30 poäng: sto som erhållit avelsdiplom eller AB- eller A-premierat sto, eller godkänd hingst i annat EU-land. eller varit placerad i kör-, plöjnings- eller skogskörningstävling i lägst nationell mästerskapsklass och erhållit lägst 38p exteriört.

50 poäng: Godkänd hingst eller ELIT-premierat sto.

Herman Friedländers Vandringspris

Tilldelas bästa 4-åriga sto med föl, som fått Diplom som 3-åring, samt visats på Riksutställning. Utdelades första gången 1986.

Herman Friedländers Hederspris

Tilldelas bästa 3-års hingst som visats på Avelsvärdering för hingstar.

Utdelades första gången år 1990.

Karl-Gunnar Erikssons Minnesfond

Utdelas till den ardenner som blir Bäst in Show / Bäst i Rasen vid Riksutställning.

Priset är en oljemålning / tavla utav ardennern, utdelas första gången 2009

Lars Carlssons Minnesfond

Utdelades första gången år 2000. Utdelas främst till intresserade ungdomar.

Pontus Buréns Hederspris

Priset utdelas vart femte år, till uppfödaren och ägaren av den ardennerhingst, importerad eller född inom landet, som lämnat den för svensk ardenneravel i föreningens stambok intagna värdefullaste avkomman, under förutsättning att den ifrågavarande hingsten vid tiden för prisets utdelande ännu är vid liv. Pristagare utses av styrelsen. Priset skall bestå av dels ett värdeföremål, helst av silver, dels av penningpris. Disponibla medel delas lika mellan dessa priskategorier. Värdeföremålet förses med inskription upptagande hedersprisets, ägarens och hingstens namn med den senares nummer i Ardennerföreningens stambok samt årtalet, då priset utdelas.

Prisets fördelning på ägare och uppfödare

Värdeföremålet tilldelas ägaren, penningpriset uppfödaren. Är ägaren samtidigt uppfödare erhåller han alltså hela priset. Kan två personer anses som uppfödare delas penningpriset lika mellan dessa. Såsom uppfödare räknas dels den, hos vilken hästen är född, dels den, som eventuellt innehar hingsten vid tiden för dennes premiering och intagning i föreningens stambok. I tvistiga fall avgörs frågan om penningprisets fördelning av föreningens styrelse.

Beträffande importerad hingst kan importören inträda i uppfödarens rättigheter enligt styrelsens beslut, alternativt kan beslutas att penningmedlen ifrågavarande år läggs till kapitalet.

Beträffande donationsmedlens förvaltning och den totala prissummans storlek aktuellt utdelningsår beslutar styrelsen.

Avelsföreningens Hederspris till bästa 3-åriga hingst vid Avelsvärdering Den s.k ”Silvertallriken”

Utdelas till 3 årig Svenskfödd hingst vid Avelsvärdering för hingstar.

Krav:

  • Till den högst bedömda hingsten, dock minst 42 poäng exteriört. Om fler hingstar tilldelas minst 42 poäng får samtliga tallriken.
  • Beslut tas av AFSA:s styrelse