Bli medlem i Avelsföreningen Svenska Ardennerhästen

Som medlem i Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen får du bland annat
två medlemstidningar av Ardennernytt, stambok, ta del av fölstöd,
unghingstprojekt, KBI och ungstoprojektet för 2-årsston.

Du är också välkommen att anmäla din häst på vår Riksutställning.
En trevlig helg som anordnas en gång om året.

Ardennerföreningen har två former av medlemskap:

Enskild medlem:

Som enskild medlem får du två nummer av vår medlemstidning Ardennernytt per år och stambok utgiven vartannat år. Medlemsavgiften för enskild medlem är 350 kr/år.

Familjemedlem

Som familjemedlem får du och ytterligare en familjemedlem fullt medlemskap i Ardennerföreningen om ni bor på samma adress. Ni får du två nummer av vårmedlemstidning Ardennernytt per år och stambok utgiven vartannat år.
Medlemsavgiften för familjemedlem är 450 kr/år.

Klicka här för att registrera nytt medlemskap

Adressändringar och frågor om medlemskap och avgifter, kontakta medlemsansvarig:
Viktoria Freij 076-769 11 99, viktoriafreij@hotmail.com
Adress: Viktoria Freij, Ödetofta Lidsjö, 363 35 Tolg.

I samband med medlemskap i Ardennerföreningen får du 5 procent i premierabatt på Agrias enskilda hästförsäkringar AFSA ska aktivt verka för att öka antalet försäkrade hästar av rasen Ardenner hos Agria, medvetenhet om vikten av ett bra försäkringsskydd och skadeförebyggande utbildning/aktiviteter hos AFSAs medlemmar.

Parterna ska samarbeta för en sund utveckling mot friska och hållbara hästar av rasen ardenner i Sverige och inom svensk avel och för lägre skadekostnader.

Medlemskap i AFSA och individuellt medlemsnummer (se baksida på din ArdennerNytt) ska meddelas Agria för att rabatt ska utgå. Rabatten kan inte kombineras med andra organisationsrabatter, eller självriskavtal.