Projektstöd hos Jordbruksverket

Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen har beviljats projektstöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet finansieras delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Avelsföreningen För  Svenska Ardennerhästen erhåller ett statligt stöd för bedrivande av avel och föreningsarbete med Jordbruksverket.