Avelsföreningens körpremie för godkänt KBI

Ansök senast den 30 september

Till medlemmar som har utfört ett godkänt KBI, på sommarpremieringarna eller på avelsvärderingen på Grevagården, berättigar till ett ekonomisk bidrag från Avelsföreningen. Under 2023 gäller bidrag 3000 kronor för godkänt utförande KBI av ston och valacker 4-7 år och för hingstar 4 år

Följande moment skall bedömas under ett KBI

1. Anspänning, frånspänning.
2. Igångsättning, dragteknik.
3. Halter.
4. Ryggning (baksele rekommenderas ).
5. Temperament, samarbetsvilja och lydnad.

Ur säkerhetssynpunkt ska en medhjälpare anlitas vid anspänning och frånspänning. Försök till anspänning får pågå högst fem minuter. Maximalt kan 10 poäng utdelas på varje moment, vilket ger ett totalt maxpoäng på 50 poäng. För godkänt prov krävs lägst 35 poäng. Delpoäng under 7 godkänns endast för ryggningsmomentet, där lägst 5 poäng är godkänt.

Bruksprovsdomaren äger rätt att avbryta anspänning och körning om denne ur säkerhetssynpunkt anser detta erforderligt. AFSA utfärdar och tillsänder hästägaren körbarhetsintyg efter att originalprotokoll inkommit till AFSAs registratur

Anmälan

Ansökan körbidrag

Till alla medlemmar som utför Ackordshäststiftelsens körpremie för 2-åriga ardennerston på sommarpremiering. Berättigar ett ekonomiskt bidrag från Ackordshäststiftelsen. Insändes vid anmälan av sommarpremiering. Under 2023 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utförande av enkelt körprov

Till medlemmar som har utfört ett godkänt KBI, på sommarpremieringarna eller på avelsvärderingen på Grevagården, berättigar till ett ekonomiskt bidrag från Avelsföreningen. Insändes snarast. Under 2023 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utförande KBI av ston och valacker 4-7 år och för hingstar 4 år.

Ange vilket körbidrag det gäller