Råd och anvisningar för Showmanship Ardenner

Syfte: Att sprida kunskap om att fläta ardenner, visa häst vid hand och hålla hästen i utställningsskick. Samt vårda det kulturarv som kommer med ardennerhästen.

Showmanship Ardenner är en tävlingsform som genomförs på Ardennerföreningens Riksutställning. Det inleds med att deltagarna får fläta sin ardennerhäst få en viss tid och göra den sista finputsen. Därefter ska hästen visas upp för bedömning. En medhjälpare är tillåten, som kan hjälpa till med att hålla hästen eller handräckning av utrustning till exempel. Ingen exteriörbedömning sker. Det är tillåtet för deltagaren att låna häst till tävlingen. Hästarna får visas i alla åldrar.

Varje deltagare får efter bedömningen ett protokoll med poäng och utlåtande. Den med högst poäng vinner och de andra bli placerade lika. Samtliga deltagare får en speciellt framtagen Showmanshiprosett samt hederspriser.

Åldersklasser:
1 – Upp till 18 år
2 – 18-30 år
3 – Över 30 år

Bedömningspunkter

Skicket på hästen – 
Hästen ska vara i gott hull, ha en glänsande hårrem och välskötta hovar.
Treåringar och godkända hingstar skall vara skodda runt om.
Äldre hästar bör vara skodda.

Flätningen – 
Hästen skall vara prydligt och hållbart flätad med bast.
Teknik och utsmyckning är valfritt.

Utrustning – 
Hästen ska vara betslad med vitt huvudlag. Tyglar är tillåtna på ston och valacker men ur säkerhetssynpunkt rekommenderas kedja med rep eller lädertygel. Kedja är obligatoriskt för hingstar.
Ston som är äldre än tre år visas med vit bukgjord.
Föl visas av egen visare eller tillbundna vid bukgjorden.
Hingstar visas i komplett hingstmundering.
Visaren skall vara iklädd vit skjorta, mörka byxor och mörk slips (AFSA*).
Skor med stålhätta är att föredra. Hjälm är obligatoriskt för deltagare under 18 år. Spö tillhör utrustningen och bör vara lagom långt för ändamålet.

Visning vid hand – 
Skritta in och ställ upp hästen med den manfria och öppna sidan mot domarna. Ta ett steg åt sidan när bedömning av frambenen sker. När domaren ger instruktion för att skritta, görs det rakt fram på anvisad plats och vänd därefter åt häger. När domaren kommenderar trav, ta tygeln i en hand. Man måste vara lägst 16 år för att visa hingst

Helhetsintryck – 
Häst och visare skall vara hela och rena, se propra ut och vara väl förberedda för uppgiften.