Nu är vi igång och du kan se hingstkatalogen med nya kompletterade uppgifter som växer fram. Arbetet med att publicera nya uppgifter om hingstar kommer ske fortlöpande.

Dessutom kommer möjligheterna att hitta uppgifter om de hingstar som du är intresserad av att förbättras. Nya sökfunktioner tillkommer och uppgifter om förändringar kommer publiceras.