År 2010 startades Ungdomsgruppen i Avelsföreningen för Svenska Ardennerhästen. Syftet med Ungdomsgruppen är att ta vara på ardennerintresserade ungdomar, sprida intresset, utbilda och inspirera dessa ungdomar till att ta vara på sitt hästintresse. Framtidens uppfödare och kuskar finns bland de yngre och vi finns för att hjälpa dom igång.

Vi sprider kunskap om allting som rör ardennerhästen, körning, avel, hantering och premiering bland annat. Detta görs genom kurser och studieresor. Ingen utesluts från våra evenemang, alla är välkomna oavsett ålder eller kunskapsnivå. Många gånger är det de äldre som sitter på kunnandet och erfarenheterna när det gäller häst, och genom att välkomna alla så hoppas vi på att folk ska få tillfälle att knyta nya kontakter och dela erfarenheter och annat nyttigt. Vi vill skapa ett forum för alla ardennerintresserade.

I föreningen idag så finns det en rejäl kunskapsbank hos medlemmarna, det vill vi ta vara på och därför har vi flera gånger tagit hjälp av erfarna hästmänniskor som vi har i föreningen vid kurser och studieresor. För att finnas tillgängliga och tillgodose så många som möjligt ordnas kurser och resor till olika platser i landet.