Ackordhäststiftelsen körpremie till tvååriga ardennerston

Då vi under flera år haft ett unghingstprojekt har det efterfrågats av medlemmarna föreningen om detta skulle kunna gälla även för ungston. Unghingstprojektet finansieras av jordbruksverket och möjligheten att ansöka om ytterligare bidrag ansåg vi inte var möjligt då ekonomin i EU:s landsbygdsprogram kommer att minskas.

3000 kronor

Ackordhäststiftelsen bidrar nu med ett generöst bidrag på 3000 kronor till ston som genomförde ett enkelt körprov med godkänt resultat, vid de platser som det arrangeras sommarpremieringar på. Projektet är på tre år och ska sedan utvärderas med förhoppning om en förlängning. Detta vill vi varmt tacka för.

Efterfrågan på körda hästar är stor

Syftet med denna premie är att stimulera till fler visade ungston samt uppmuntra till ett brukande av ardennerhästar. Efterfrågan på körda hästar är stor och tillsammans med Körbarhetintyg är detta en god marknadsföring. Efter styrelsebeslut utbetalar redan AfSA ett KBI-bidrag på 3000 kronor för godkänt genomförande.

Godkänd utbildningsnivå fram till 2 års ålder

Stoet ska vara selad med väl tillpassad loksele och betslad med tränsbett av vedertagen typ.

Stoet ska anspännas släpa med lättare last som ger visst dragmotstånd. Medhjälpare ska användas. Stoet ska vara trygg vid anspänning och frånspänning, och göra en lugn igångsättning och visa prov på lugna halter. Stoet ska köras i båda varv enligt domares anvisning.

Avelsföreningarna för berörda raser samråd med de vid proven anlitade KBI-domarna beslutar om stoutbildaren har uppfyllt kraven för utbildning och prov.

Missa nu inte denna chans att erhålla ett ekonomiskt bidrag för körda ardennerhästar. Anmäl era hästar till sommarpremieringarna och skicka in ansökan om en körpremie för ditt 2-årssto till Avelsföreningen.

Anmälan

Ansökan körbidrag

Till alla medlemmar som utför Ackordshäststiftelsens körpremie för 2-åriga ardennerston på sommarpremiering. Berättigar ett ekonomiskt bidrag från Ackordshäststiftelsen. Insändes vid anmälan av sommarpremiering. Under 2023 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utförande av enkelt körprov

Till medlemmar som har utfört ett godkänt KBI, på sommarpremieringarna eller på avelsvärderingen på Grevagården, berättigar till ett ekonomiskt bidrag från Avelsföreningen. Insändes snarast. Under 2023 gäller bidrag på 3000 kronor för godkänt utförande KBI av ston och valacker 4-7 år och för hingstar 4 år.

Ange vilket körbidrag det gäller