Visa istället förteckning över ej aktiva hingstar

Aktiva hingstar

Tips:  Du kan filtrera listan genom att skriva in text för den kolumn du vill filtrera på.

 

Länsnamn
Avelsvärdesklass
Färg/tecken

Häst Länsnamn Färg / tecken Avelsvärdesklass Godkänd Licens betald
Agaton 11946 Västra Götaland Br,stj AB Licens klar för 2019
Agent 11970 Västra Götalands län Fx,bls G Licens löst för 2019
Akryl (Aktör ) 11858 SE 23-08-5021 Västra Götaland Fx,stj G Licens löst för 2019
Aktyl 11906 SE 23-11-5021 Kronobergs Län Br,stj AB Licens klar för 2019
AKVAVIT 11802 SE 23-04-5060 Skåne län Br,stj Super-Elit licens klar för 2019
ALKAZAR 11796 SE 23-04-5128 Värmlands län Br,bls G Lisens klar för 2019
Apertif 11904 SE 23-11-5014 Jönköpings Län Fx, gmg,bls G Licens klar för 2019
Asterix 11948 Hallands Län Brun AB Licens klar för 2019
Astronaut 11980 Skåne län Fx, gmg, bls G Licens klar för 2019
ATTACK 11938 SE 23-12-5034 Kalmar Län Avblekbar skimmel ( född svart ) G ... Licens klar för 2019
Bolon 11972 Kronobergs Län Fx,bls,vtul AB Licens klar för 2019
BRUNTE 11920 SE 23-12-5079 Jönköpings Län Ljbr, stj AB ... licens klar för 2019
CARAT 11788 SE 23-02-5015 Dalarna län Br,stj G Licens löst för 2019
Carmin 23-13-5011, 11954 Halland Br,stj,snp G Licens klar för 2019
Carriär 12008 Kalmar Län Fx,stj Tillstånd tom 2019 Licens klar för 2019
Cavat 23-13-5002, 11942 Västra Götaland Ljbr,stj,snp G Licens löst för 2019
DACAPO 11928 SE 23-12-5065 Kronoberg Fx, bls AB ... Licens löst för 2019
DUC 12002 Västra Götaland Fx G Licens klar för 2019
EVER 11786 SE 23-04-5041 Kronobergs län Rskm, stj A Licens löst för 2019
EVERLING 11870 SE 23-09-5014 Västra Götaland Brskm, stj G licens löst för 2019
Everman 12022 Västra Götaland Rskm, stj Tillstånd tom 2019 Licens klar 2019
Findus 11838 SE 23-05-5050 Gävleborgs län Mbr, vthip G Licens löst för 2019
Frisac 11886 SE 23-10-5087 Skåne Fx,bls,vtul G Licens klar för 2019
GOMIR 11932 SE 23-12-5041 Hälsingland Br,bls G ... Licens klar för 2019
GORINO 11676 SE 23-97-5076 Skåne Län Br, skj stj,snp,vthbf AB Licens löst för 2019
Hampus 11862 SE 23-08-5038 Uppsala län Br,stj,snp G Licens klar för 2019
HERKULES 11770 SE 23-03-5033 Hallands län sv,stj,nosbls B Licens löst för 2019
Jubel 11826 SE 23-06-5004 Skåne Län Fx, brt.bls AB Licens klar för 2019
Jussi 12012 Västra Götaland Br Tillstånd tom 2019
Kalabalik 11998 Skåne Län Br Tillstånd tom 2019 Licens klar för 2019
KANON ( KARAT ) 11790, SE 23-04-5027 Skåne Län Br,stj C Licens löst för 2019
Kulör 11984 Jönköpings Län Br, bls G Licens löst för 2019
Kurir 11890 SE 23-10-5002 Västra Götaland Br,stj G Licens löst för 2019
Libbos Lille Juann 11818 SE 23-04-5031 Hallands län Fx,stj,snp G Licens löst för 2019
Linus 12020 Västra Götaland Fx,bls Tillstånd tom 2019 Licens klar för 2019
Maskerad 11916 SE 23-11-5058 Kronobergs Län Rskm, bls AB Licens löst för 2019
MATROSEN 11854 SE 23-06-5102 Västra Götalands län Br G Licens klar för 2019
Maximilian 11996 Skåne Län Br,stjmn AB Licens klar för 2019
Mirakel 11888 SE 23-10-5061 Uppsala Län Fx,bls G Licens klar för 2019
Moltas 11894 SE 23-10-5011 Västra Götaland Ljbr, stj, nosbls,vtul G Licens löst för 2019
MUNTERSON 11792 SE 23-04-5124 Kalmar Län Fx,gmg. bls C Licens löst för 2019
Neppe 11978 Skåne Län Fx,bls G Licens löst för 2019
Paljett 11832 SE 23-06-5013 Västra Götaland Fx, gmg.bls,vtul G Licens klar för 2019
PARELL (LINUS) SE 23-04-5012 Västra Götaland Br,stjmn G Licens löst för 2019
Pondus 23-13-5041, 11940 Jämtland Fx, skj, stj,snp G
RAMANO SE 23-09-5097 Västra Götaland Fx, sth, bls, vtul G ... Licens klar för 2019
Rambo 11830 SE 23-03-5079 Kronobergs län / Västra Götaland Fx, bls G Licens klar för 2019
Rask 12006 Västmanland Ljbr,stj G
Rebell 11974 Västra Götaland Brun G Licens löst för 2019
REKYL 11868 SE 23-09-5093 Västra Götalands län Fx,bls AB Licens klar för 2019
Remus 11882 Södermanlands län / Jönköpings Län Ljbr, skj stj AB Licens klar för 2019
Respekt 11866 SE 23-09-5078 Jönköpings Län Ljbr, stj G Licens klar för 2019
RUBELL 11922 SE 23-12-5068 Jönköpings Län Br, stj G ... Licens löst för 2019
Rufus S 23-13-5021, 11958 Halland Br,stj AB Licens löst för 2019
Rulle 12016 Kronobergs Län Fx,stj Tillstånd tom 2019
Rupial 11990 Västra Götalands län Fux,nosbls AB Licens klar för 2019
Rutger 11810 SE 23-05-5038 Kronobergs Län Fx, skj,snp Elit Licens löst för 2019
SAREK 11764 SE 23-02-5067 Västra Götaland 156 - 207-27 B Licens löst för 2019
Stadig 11908 SE 23-11-5002 Västra Götaland Br,stj G Licens löst för 2020
STORMOBACKANS CARON 11864, SE 23-09-5096 Jönköpings Län Ljbr,bls G Licens klar för 2019
Stormobackans Calin 11966 Örebro län Br,bls G Licens löst för 2019
Stormobackans Cassander 11912 SE 23-11-5074 Västra Götaland Sv, stj,snp G Licens klar för 2019
Tage 11914 SE 23-11-5029 Västra Götaland Rskm, vthip G Licens löst för 2019
TUDOR 11768 SE 23-01-5026 Hälsingland Mfx, strbls G Licens löst för 2019
Ullve 11982 Västra Götaland Ljusbrun, stj, snp G Licens löst för 2019
Ultimat L 12004 Västra Götaland Fx, gmg.bls, vtul AB Lisens klar för 2019
Ute 11898 SE 23-09-5031 Skåne Län Fx,bls, vtul G Licens löst för 2019
VINJETT 11750 SE 23-02-5004 Skåne Län Fx, bls B licens klar för 2019
Wiggo 12014 Kronobergs Län Fx,skj stj,snp Tillstånd tom 2019