Ägarbyten skall rapporteras in till föreningen.

Det ägarbyte som sitter löst istoppat på passpärmens insida tas ur och baksidan på ägarbeviset ska fyllas i. Enklast är om säljaren först skriver under med sin namnteckning och skriver i datum för ägarbytet. Ägarbeviset lämnas sedan till köparen som kompletterar med sina namn och adressuppgifter och skickar in ägarbeviset till föreningen. Om säljarens underskrift saknas kan kopia av köpekontrakt bifogas.

Föreningen utfärdar sedan ett nytt ägarbevis med köparens namn på framsidan vilket skickas till nya ägaren, som har att sätta tillbaka det nya ägarbeviset i passet.

Själva passet ska hela tiden vara där hästen är. Det är bra om säljare eller köpare själv för in på sidan 2 i passet att ägarbytet har skett.

Ägarbyten kostar 200:- inkl. postförskottsavgift

Passhandlingar insändes till:
Avelsföreningen För Svenska Ardennerhästen
Havsjö, Fällhemmet
571 66 Bodafors
Tel.0380-372190, 070-624 38 16
Epost:  info@ardennerforeningen.nu