Passbild insida

Ladda ned blankett för ansökan om registrering (hästpass) i PDF-format

Jordbruksverket har beslutat att alla hästar ska ha hästpass fr.o.m. utgången av 2005. Fram till dess gäller att hästägaren är skyldig att låta utfärda hästpass om hästen byter ägare, exporteras, eller skall föras ut ur landet, eller om den skall slaktas. Ett hästpass är i princip samma sak som ett registreringsbevis. Skillnaden mot de tidigare registreringsbevisen är att hästpasset innehåller flera uppgifter och en säkrare identifiering. Jordbruksverkets krav innebär alltså i praktiken att alla hästar ska registreras.

För att låta utfärda ett hästpass skickar du hästens handlingar till Ardennerföreningen. De handlingar som krävs är registreringsbevis i original samt ett konturdiagram. Om hästen inte är registrerad sedan tidigare, ska språngsedel alt. Betäckningsrapport skickas in. Konturdiagram, som är en bild över hästens färg, tecken och virvlar, ska fyllas i av godkänd id-kontrollant, som själv har med sig den blanketten.

Skicka sedan registreringsbevis / språngsedel / betäckningsrapport / och konturdiagrammet i original till adressen se.nedan.
Ansökningsblanketten skall även skickas in, där det framgår uppgifter om ägarskap och uppfödare m.m.

Hästpassen skickas sedan ut mot postförskott. Registreringsavgiften är( 300:-  + 410 = 710:- ) för häst född inom 6 månader/ häst. För äldre hästar är avgiften (600:- + 410 = 1010:- ) sedan tillkommer postförskottsavgift (fn 70:- ) samt portokostnad. Importhästar en omregistrering kostar 1.000:-

På föl födda 2006 och senare skall även dessa vara chipmärkta. Här skall också tagel på märkta hästar insändas.
DNA test tas på alla nygodkända hingstar, där man testar mot fader. Kan även tas på moder  om oklarheter föreligger.