Vi har tagit fram nya omslag på våra hästpass. Det kommer att finnas tre olika färger ute på marknaden.

Den blåa som är vanligast innehåller djur som är registrerade i grundstambok 1, dvs. renrasiga med full stam, ex.  23-13-0001 = är ett ardennersto som är född 2013, och har 0001 i löpnummer.
23-13-5001 = är en ardennerhingst som är född 2013, och har nr 1 i löpnummer, men hingstarna börjar alltid med 5000 i början.
I det blåa passet kommer även importerade hästar att finnas, som har nummer 8000.

Ny för året är passet med orange färg, som innehåller djur med 9000 serie, det kan vara hästar, som har full stam tillbaka i tiden, men kan vara så att en registrerad med en  ej kvalificerad hingst som är fader till aktuell häst (skall vara DNA testad).

Ny färg är också den vita, som innehåller djur med raskod 73, dvs djur som inte är renrasiga eller saknar helt härstamning.