Binör 11720 SE 23-00-5081

© Foto: Yvonne Karlsson

© Foto: Yvonne Karlsson

 

Skåne Län
Per Gill
Gumlösa 1269, 288 00 Vinslöv
0451-33078

Uppfödare: Rolf Jönsson, Eggelstad 29, 273 72 Lövestad

Avelsvärdesklass:
A
Mått: 162-225-33
Färg och tecken: Mbr, stjmn
Exteriör omdöme: Hingst av utmärkt rastyp, maskulin, utstrålning, stor och naturlig resning, rastypiskt huvud, utmärkt bogparti, stark rygg, långt kors, djup i bålen, välbenad från sidan, nöjaktigt korrekt, grova ledgångar, välmusklade underarmar och välmusklade lår, taktmässig skritt
Exteriör poäng: ( 3 år ) 9-9-9-8-8 = 43 p
Hovbroskstatus: Kraftig Förbening
Status för sundhetskontroll: Visad på Sommarpremieringen 2013, UA
Hingstlinje: Job Du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston: 13
Stamboksförda hingstar: Casbin 11816
Antal betäckta ston År 1: 2014 7 År 2: 2013 11 År 3: 2012 10 År 4: 2011 11 År 5: 2010 6
Utställningsmeriter: _
Övrigt: Avelsföreningens Hederspris 2003 (tallriken)
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald: Licens löst för 2015

Härkomst:

Binör 11720 SE 23-00-5081

Bino 11372 Apollo 11146 Jovano 11054
Abbenda 102481
Robina 112023 Rotem 11074
Rita 110543
Vanessa 114423 Rollman 11382 Rolle 11174
Maj 110575
Carna 113731 Carman 11356
Verona 110749