Findus 11838 SE 23-05-5050

23-05-5050

Gävleborgs län
Erik & Karin Olsson
Sörfly, Kilafors
070-297 37 01

Uppfödare: Oliver Karlsson, Lillegårds Rone, 620 12 Hemse

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 159-234-31
Färg och tecken: Mbr, vthip
Exteriör omdöme: Välutvecklad maskulin hingst av mycket bra rastyp med bra resning, vackert huvud, utmärkt selläge, gott djup, rastypiskt välmusklad bakdel, ännu överbygd, något tåtrång höger fram och något veka kotor fram, grovbent, skritten är taktmässig framåtgripande med utmärkt mekanik, traven är taktmässig med bra hasarbete.
Exteriör poäng: (4 år) 8-8-7-9-8 0 40 p.
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Veterinärintyg sommaren 2020, UA, Visningsbefriad pga ålder
Hingstlinje: Cognac De Behoute 11464, belg. imp

Avkommor

Diplomston: _
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 1 År 2: 2022 = 2 År 3: 2021= 2 År 4: 2020 = 0 År 5: 2019 = 2
Utställningsmeriter: Riksutställning Elmia (Rila) 2009, 41 p.
Övrigt: _
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Findus 11838 SE 23-05-5050

Reveny 11652 Cognac De Behoute 11464 Yser De Behoute 75/132
Astra D´Ermeton 76/121
Carina 111375 Depol 10976
Carri 103489
Lady II 115533 Camillo 11376 Garmido 11260
Camilla 111807
Hetta 114221 Snällman 11314
Lady 112009