Jubel 11826 SE 23-06-5004


Skåne Län
Per Gill
Gumlösa 1269, 288 00 Vinslöv
0451-33078, 070-0623296

Uppfödare:
Thomas Krafth, Ryd Västregård, Hamneda

Avelsvärdesklass: A

Mått: 158-210-27

Färg och tecken:
Fx, brt.bls

Exteriör omdöme:
Välutvecklad harmonisk, lågställd hingst. vackert huvud, harmonisk sida,välbenad,tåtrång fram,vägvinnande framåtgripande skritt, bogfri trav med bra hasarbete

Exteriör poäng:
8-9-7-8-8 = 40 p

Hovbroskstatus:
Kraftig förbening

Status för sundhetskontroll:
Vet.intyg 2020, UA

Hingstlinje: Tapageur de Herse 5214

Avkommor

Diplomston:
11

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:
_

Antal betäckta ston
År 1: 2020 15
År 2: 2019 6
År 3: 2018 11
År 4: 2017 7
År 5: 2016 12

Utställningsmeriter:
2014 Riksutställning Bollerup 43 p. 9-9-8-8-9

Övrigt:
_

Anmärkning:

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2021

Härkomst:

Jubel 11826 SE 23-06-5004

Juster 11732 Buster 11646 Terdebor 11506
Gosan 114557
Judit 114943 Carino 11420
Juliana 114235
Belly 114535 Benito De Baillonville 11526 Adul du Marais 71/212
Wodette De Baillonville 79/3
Folly 114301 Flanör 11242
Golly 111301