Jubel 11826 SE 23-06-5004

Skåne Län
Per Gill
Gumlösa 1269, 288 00 Vinslöv
0451-33078, 070-0623296

Uppfödare: Thomas Krafth, Ryd Västregård, Hamneda

Avelsvärdesklass:
Elit
Mått: 158-210-27
Färg och tecken: Fx, brt.bls
Exteriör omdöme: Välutvecklad harmonisk, lågställd hingst. vackert huvud, harmonisk sida,välbenad,tåtrång fram,vägvinnande framåtgripande skritt, bogfri trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 8-9-7-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Vet.intyg 2022, UA
Hingstlinje: Tapageur de Herse 5214

Avkommor

Diplomston: 14
Stamboksförda hingstar: 1. Justik 12062
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 5 År 2: 2022 = 9 År 3: 2021 = 16 År 4: 2020 = 15 År 5: 2019 = 6
Utställningsmeriter: 2014 Riksutställning Bollerup 43 p. 9-9-8-8-9
Övrigt: _
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Jubel 11826 SE 23-06-5004

Juster 11732 Buster 11646 Terdebor 11506
Gosan 114557
Judit 114943 Carino 11420
Juliana 114235
Belly 114535 Benito De Baillonville 11526 Adul du Marais 71/212
Wodette De Baillonville 79/3
Folly 114301 Flanör 11242
Golly 111301