Moltas 11894 SE 23-10-5011

Moltas

_Foto: Yvonne Karlsson

Västra Götaland
Pernilla Grytfors
Kolvik 556, 451 97 Uddevalla
070-786 74 54

Uppfödare: Alf Magnusson, Misterhult, Moheda

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 158-217-29
Färg och tecken: Ljbr, stj, nosbls,vtul
Exteriör omdöme: Rastypisk, välutvecklad hingst, rastypiskt huvud ,bra resning ,djup bål, välvinklat kors, från sidan välbenad, relativt rättställd, framåtgripande skritt något kort bak, taktmässig trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 40 p. 9-8-8-7-8 = 40 p, 8-8-9-7-8 = 40 p ( 4 år)
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Sommarpremieringen 2016, UA
Hingstlinje: Paul van Luntershoek 7534

Avkommor

Diplomston: _
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2019 1 År 2: 2018 1 År 3: 2017 4 År 4: 2016 2 År 5: 2015 5
Utställningsmeriter: Riksutställning 2013, 40 poäng, 9-9-8-7-7
Övrigt: _
Anmärkning: _
Licens senast betald: Licens löst för 2021

Härkomst:

Moltas 11894 SE 23-10-5011

Sacarol 11628 Macarol 11436 Carolan 11330
Marais 111323
Sara 113437 Tapol 11048
Sally 108151
My 116242 Binör 11720 Bino 11372
Vanessa 114423
Maja 115079 Mascot 11566
Peggy 114511