REMUS 11882 SE 23-09-5040

Foto: Yvonne Karlsson

Hallands Län
Håkan Svensson & Christina Johansson
Lundby 56, Valinge, 432 92 Varberg
0340-625380

Uppfödare: Född hos Eije Tern, Strängnäs, uppfödd hos Ann-Catrine & Kjell Johansson, Snytberga Härad, Strängnäs

Avelsvärdesklass:
AB (2013)
Mått: 159 - 207-29,5
Färg och tecken: Ljbr, skj, stj
Exteriör omdöme: Rastypisk harmonisk hingst med bra karaktär, välansatt hals, bra djup i bog och bål,välvinklat kors,från sidan grovbent,rättställd,ledig naturlig skritt, ledig naturlig trav.
Exteriör poäng: 9-9-8-8-8 = 42 p. (3 år )
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: -
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5006

Avkommor

Diplomston: -
Stamboksförda hingstar: -
Antal betäckta ston År 1: 2014 = 10 År 2: 2013 = 15 År 3: 2012 = 13 År 4: - År 5: _
Utställningsmeriter: Riksutställning 2012 42 poäng, 9-9-8-8-8
Övrigt: -
Anmärkning: -
Licens senast betald: Licens löst för 2015

Härkomst:

REMUS 11882 SE 23-09-5040

Rubon 11558 Ruman 11388 Ramon 11224
Runa 109523
Debora 112705 Apollo 11146
Diana 110459
Tuja 116309 Frej 11568 Rosal 11136
Flicka 112059
Tulla 114889 Julit 11300
Uma 112873