TURE 11852 SE 23-07-5065

23-07-5065_20150923

Hallands Län
Sofie Skylvik
Mossagård 1, 432 76 Tvååker
072-5650499

Uppfödare: Linda Ulvebro, Skattegården 1, Ljung

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 165-220-28,5
Färg och tecken: Br, bls
Exteriör omdöme: Rastypisk, välutvecklad hingst av bra modell, bra framparti, harmonisk sida,biljarderar fram, ledig taktmässig skritt, bogfri trav med bra hasarbete.
Exteriör poäng: 3 år 8-9-7-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Sommarpremiering Mellerud 2015, UA
Hingstlinje: Polsk hingstlinje

Avkommor

Diplomston: -
Stamboksförda hingstar: -
Antal betäckta ston År 1: 2016 2 År 2: 2015 6 År 3: 2014 4 År 4: 2013 1 År 5: 2012 2
Utställningsmeriter: Riksutställning 2010 i Axvall 41 p. 9-8-8-8-8, Riksutställning 2013 40 poäng 8-8-7-8-9
Övrigt: -
Anmärkning: Ej i avel år 2011
Licens senast betald: Licens löst för 2017

Härkomst:

TURE 11852 SE 23-07-5065

Tyr 11744 Boss 11658 O Boy 11550
Sorita 114155
Terona 115131 Terrosan 11574
Manda 114065
Laura 115433 Flaré 11434 Flanör 11242
Larama 111671
Lina 114593 Temprament 11092
Lotta 111005