Rambo 11830 SE 23-03-5079

© Foto: Yvonne Karlsson

 

Västra Götaland
Kjell Richardsson
Björkhult 92, 432 66 Veddige

Uppfödare: Helena Eriksson, Norrhult

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 158-214-27
Färg och tecken: Fx, bls
Exteriör omdöme: Rastypisk,lågställd hingst,vackert huvud,välrest hals,bra selläge,bra djup, öppen bål,välbenad, rättställd, vägvinnande skritt,bogfri vägvinnande trav.
Exteriör poäng: (6 år) 8-7-8-8-9 = 40 p.
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad p g a ålder
Hingstlinje: Hussard de Vailampont 5006

Avkommor

Diplomston: 1
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2019 0 År 2: 2018 0 År 3: 2017 0 År 4: 2016 3 År 5: 2015 0
Utställningsmeriter: _
Övrigt: _
Anmärkning: DNA testad, härstamningsverifiead mot fader
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Rambo 11830 SE 23-03-5079

Rampman 11564 Ramon 11224 Ramal 10990
Mona-Bell 109893
Hanna 113517 Snällman 11314
lady 112009
Snorpan 114937 Ramm 11520 Ramon 11224
Taverna 112227
Dockan f. 1990 Ajon 11220
Mabina 112739