Rutger 11810 SE 23-05-5038


Kronobergs Län
Thomas Krafth
Ryd Västregård 2, 340 13 Hamneda
0372- 51157

Uppfödare:
Ronny & Mari Karlsson, Tollstorp 319, 360 51 Hovmantorp

Avelsvärdesklass: Elit

Mått: 161-219-28

Färg och tecken:
Fx, skj,snp

Exteriör omdöme:
Harmonisk välutvecklad hingst,vackert huvud, välformad hals,starkt njurparti och kors, välbenad,rättställd.något tät,framåtgripande taktmässig skritt med bra mekanik,naturlig vägvinnande trav.

Exteriör poäng:
(3 år) 9-9-8-9-8 = 43 p.

Hovbroskstatus:
Lindrig förbening

Status för sundhetskontroll:
Sommarpremiering 2015 UA, Hamneda

Hingstlinje: Hussard de Vailampont 5006

Avkommor

Diplomston:
9

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:
1. Rubel 11892 2.Rubell 11922.3. Rebell 11974,4. Rulle 12016,5. Runar 12028

Antal betäckta ston
År 1: 2019 5
År 2: 2018 11
År 3: 2017 6
År 4: 2016 12
År 5: 2015 9

Utställningsmeriter:
2008 Riks i Tingsryd 43 p. 9-9-8-8-9, 2009 Riks på Elmia 42 p.9-9-7-8-9, 2011 Lokal utställning i Tingsryd 43 p.8-9-8-9-9. Riksutställning 2013, 43 poäng, 9-8-8-9-9, Riksutställning 2016 43 poäng, 99889

Övrigt:
_

Anmärkning:
DNA Testad, Härstamningsverifierad mot fader

Utgången:

Licens senast betald:
Licens löst för 2020

Härkomst:

Rutger 11810 SE 23-05-5038

Whiskey 11728 Junid 11546 Ajnid 11184
Ernita 114195
Vera 114451 Cognac De Behoute 11464
Viola 112943
Ramona 115777 Armon 11458 Rolle 11174
Dessy 112831
Freja 114941 Ramin 11412
Solo f.1975