AVILL 11782 SE 23-03-5021

Gotland
Lennart Karlsson
Findarve, Rone, 623 47 Hemse
0498-482072
 
Uppfödare: Paul Andersson, Älvkarhed 93, 828 95 Viksjöfors
 
Avelsvärdesklass: G
Mått: 162-223-27
Färg och tecken: Ljbr, stjmn
 
Exteriör omdöme: Maskulin och långsträckt hingst, vackert huvud, bra framparti och kors, sänkt rygg, rättställd med bra ledgångar, naturlig och vägvinnande skritt, taktmässig och vägvinnande trav.
Exteriör poäng: 3 år 8-7-9-8-8 = 40 p
 
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Veterinärintyg 2016, UA
 
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5006

Avkommor

Diplomston: _
Stamboksförda döttrar:
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2017 1 År 2: 2016 1 År 3: 2015 5 År 4: 2014 3 År 5: 2013 4
Utställningsmeriter: Riksutställning 2006 på Axvall 41 p. 8-8-8-9-8 41 p.
Övrigt: _
Anmärkning:
Utgången:
Licens senast betald:

Härkomst:

AVILL 11782 SE 23-03-5021
Avinir av Uggelbo 11692 Carent 11586 Carman 11356
Senita 112321
Carmen Des Beolles 114477 Vallon D Ulvend
Cora Des Biolles
Lorry 115631 Frej 11568 Rosal 11136
Flicka 112059
Lillan 114103 Alfin 11216
Linda 112915