Expokust 11860 SE 23-08-5045

© Foto: Yvonne Karlsson

 

Dalarnas Län
Gunnar Eriksson
Ålstigen 3, 771 36 Ludvika
0240-18531, 070-2102953

Uppfödare: Ewa Bolms Thidén, Falköping

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 156-206-28
Färg och tecken: Br, stj
Exteriör omdöme: Rastypisk, normalt utvecklad hingst, något kort hals, utmärkt bog, sluttande kors, från sidan välbenad, nöjaktigt korrekt, utmärkt taktmässig och vägvinnande skritt, utmärkt bogfri trav med bra bakbensarbete
Exteriör poäng: (3 år) 8-7-8-9-9 = 41
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: _
Hingstlinje: Expo De Feulen 11778 . Belgisk import

Avkommor

Diplomston: _
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2013 1 År 2: 2012 0 År 3: 2011 8 År 4: _ År 5: _
Utställningsmeriter:
Övrigt: _
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader.
Licens senast betald:

Härkomst:

Expokust 11860 SE 23-08-5045

Expo De Feulen 11778 Expo van´t Duiivenest 99(694 Bruno van´t Sparrenhof 94/480
Nelly 96/581
Miss du Dcheid P. 132 Negus du Moulin 83/3
Marquise du Scheid 83/00
Ernessa 116423 Amandus 11358 Rolle 11174
Amanda 112393
Ernita 114195 Jim 11194
Elize 111273