Aktyl 11906 SE 23-11-5021

23-11-5021

Foto: Yvonne Karlsson

 

Kronobergs Län
Joakim Johansson
Bockaboda, Stensjöholm 1, 341 77 Agunnaryd
0372-410 72, 076-807 73 33

Uppfödare: Åke Olsson, Ystad

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 154-213-26
Färg och tecken: Br,stj
Exteriör omdöme: Harmonisk hingst av utmärkt rastyp, vackert huvud, reslig, bra bål, välmusklad bakdel, biljarderar fram, framåtgripande skritt, bogfri trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: 9-8-7-8-9 = 41 p
Hovbroskstatus: Ej Röntgad
Status för sundhetskontroll: Veterinärintyg 2023, UA
Hingstlinje: Gascon dÓultre 5000

Avkommor

Diplomston: 1
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 9 År 2: 2022 = 2 År 3: 2021 = 2 År 4: 2020 = 3 År 5: 2019 = 6
Utställningsmeriter: 2014 Riksutställning Bollerup 41 p,9-8-7-8-9
Övrigt: _
Anmärkning: _
Licens senast betald: Licens klar för 2023

Härkomst:

Aktyl 11906 SE 23-11-5021

Akvavit 11802 Akke 11696 Akrovill 11482
Tarola 114281
Carmen IV av Uggelbo 115965 Gasspard 11414
Carmen II av Uggelbo 115155
Atly 116035 Atlet 11708 Akrovill 11482
Rolana 113909
Molly 115587 Mascot 11566
Folly 114301