ALKAZAR 11796 SE 23-04-5128

Värmlands län
Carl-Olov Sjöstedth
Hajom, 670 41 Koppom
0571-10244

Uppfödare: Håcksviks Hovslageri Stomsvägen 10 512 95 Håcksvik

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 162 - 210-27
Färg och tecken: Br,bls
Exteriör omdöme: Maskulin,linjerad normalt utvecklad hingst,vackert huvud,naturlig resning,liggande bog,rastypiskt kors,välmarkerade ledgångar,tåtrång vänster fram,lång vägvinnande taktmässig skritt,bogfri trav med utmärkt längd
Exteriör poäng: (3 år) 8-8-7-9-9 = 41 p
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll:
Hingstlinje: Hellas 8666

Avkommor

Diplomston: 1
Stamboksförda hingstar: -
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 2 År 2: 2022 = 2 År 3: 2021 = 3 År 4: 2020 = 2 År 5: 2019= 2
Utställningsmeriter: Riksutställning på Elmia 2007 41 p.
Övrigt: Fadern Verong 11592 var silverfärgad, och bär således på det anlaget
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsveriferad mot fader
Licens senast betald:

Härkomst:

ALKAZAR 11796 SE 23-04-5128

Verong 11592 Vebend 11532 Tebend 11430
Veronica 113293
Bonnie 114185 Sebbon 11318
Tina 113115
Frilla 115715 Jonte 11632 Bino 11372
Trina 113957
Rilla 114127 Rasken 11304
Gilla 112467