Alvin 11918

23-11-5064

Foto: Yvonne Karlsson

Västmanland
Jan Forslund
Säby Vallby 8, 734 93 Kolbäck
0768-414105

Uppfödare: Kjell & Anne-Catrin Johansson, Strängnäs

Avelsvärdesklass:
Tillstånd tom 2014
Mått: 156-218-27
Färg och tecken: Br,stj
Exteriör omdöme: Rastypisk, lågställd, normalt utvecklad hingst, välansatt hals, bra selläge, rastypiskt kors, välbenad, rättställd, taktmässig skritt, lätt naturlig trav
Exteriör poäng: 8-8-8-8-8 = 40 p.
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: _
Hingstlinje: Ajax de la Cour 4728

Avkommor

Diplomston: _
Stamboksförda hingstar: _
Antal betäckta ston År 1: 2014 0 År 2: _ År 3: _ År 4: _ År 5: _
Utställningsmeriter: _
Övrigt: _
Anmärkning: _
Licens senast betald:

Härkomst:

Alvin 11918

Libbos Lille Juann 11818 Junid 11546 Ajnid 111184
Ernita 114195
Lisette 115473 Liré 11554
Tova 114541
Alva 115521 Botjack 11424 Snällman 11314
Rolla 112683
Alba 114903 Roban 11494
Lina 23-87-0161