ATTACK 11938 SE 23-12-5034

 

Västra Götaland
Göran Jonasson
Brändabo 204, 385 93 Torsås
070-8890528 Station 2024 hos Robert Johnsson, Bäckefors, 076-0525530

Uppfödare: Bo Andersson, varberg

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 162-218-26
Färg och tecken: Avblekbar skimmel ( född svart )
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin hingst av bra modell, naturlig resning, bra bog och bål, knipt under ledgångarna, i övrigt rättställd, framåtgripande skritt, bogfri trav med utmärkt hasarbete
Exteriör poäng: 8-8-7-8-9 = 40
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: 2023, UA - vet.intyg, Riksutställning, sommarpremiering
Hingstlinje: Dansk import

Avkommor

Diplomston: ...
Stamboksförda hingstar: ...
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 0 År 2: 2021 = 3 År 3: 2020 = 4 År 4: 2019 = 5 År 5: 2018 = 3
Utställningsmeriter: Riksutställning 2016 40 poäng, 87889, Riksutställning 2023 38 p 78788
Övrigt: ...
Anmärkning: DNA testad mot fader SE SLU 437794,
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

ATTACK 11938 SE 23-12-5034

August af Horseröd 11746 Le Grand af Horseröd BEH 1791 Peter Luron BEH 1735
Lene BE 11662
Louis Kumpanis BE 11878 Major Kumpanis BEH 1719
Ricke BE 11576
Akronita 116685 Akron 11766 Flaré 11434
Akleja 115273
Tora 116585 Bonzo 11640
Tova 114541