ATTACK 11938 SE 23-12-5034

Foto: Yvonne Karlsson

Skåne Län
Joakim Mårtensson
Våtseröd 420, 243 97 Hallaröd
070-9660357

Uppfödare: Bo Andersson, varberg

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 162-218-26
Färg och tecken: Avblekbar skimmel ( född svart )
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin hingst av bra modell, naturlig resning, bra bog och bål, knipt under ledgångarna, i övrigt rättställd, framåtgripande skritt, bogfri trav med utmärkt hasarbete
Exteriör poäng: 8-8-7-8-9 = 40
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: ...
Hingstlinje: Dansk import

Avkommor

Diplomston: ...
Stamboksförda hingstar: ...
Antal betäckta ston År 1: 2020 = 4 År 2: 2019 = 5 År 3: 2018 = 3 År 4: ... 2017 = 5 År 5: 2016 = 2
Utställningsmeriter: Riksutställning 2016 40 poäng, 87889
Övrigt: ...
Anmärkning: DNA testad mot fader SE SLU 437794,
Licens senast betald: Licens löst för 2021

Härkomst:

ATTACK 11938 SE 23-12-5034

August af Horseröd 11746 Le Grand af Horseröd BEH 1791 Peter Luron BEH 1735
Lene BE 11662
Louis Kumpanis BE 11878 Major Kumpanis BEH 1719
Ricke BE 11576
Akronita 116685 Akron 11766 Flaré 11434
Akleja 115273
Tora 116585 Bonzo 11640
Tova 114541