BLAIR 11804 SE 23-02-5064

23-02-5064

Skåne Län
Linda Jönsson
Mellby-Björkeberga 1345, 280 10 Sösdala
0733-923013

Uppfödare: Bengt Öberg Stads-Gånsta 5 745 91 Enköping

Avelsvärdesklass:
B
Mått: 165 - 231-32
Färg och tecken: Fx,bls
Exteriör omdöme: Stor maskulin hingst,något brett ansatt hals,bra bål,starkt njurparti och kors,från sidan välbenad,biljarderar något fram,avspänd vägvinnande skritt,bogfri trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: (5 år) 8-8-8-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Visad vid sommarpremieringarna 2016 UA
Hingstlinje: Brennus de Borlon, belg.imp

Avkommor

Diplomston: 8
Stamboksförda hingstar: 1.Frisk 11976
Antal betäckta ston År 1: 2016 13 År 2: 2015 29 År 3: 2014 40 År 4: 2013 39 År 5: 2012 41
Utställningsmeriter: -
Övrigt: Veterinära anm. 2007, temp. 9 (ngt.ovillig)
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald: Licens löst för 2017

Härkomst:

BLAIR 11804 SE 23-02-5064

Barry 11584 Bravad 11332 Brennul 11060
Runa 109523
Dolly 113537 Ridol 11214
Fia f. 1978
Lina 115519 Adrian 11588 Akrovill 11482
Tansy 113225
Rebecka 115035 Pantern 11540
Justina 111751