BOTIK 11698 SE 23-98-5085

Hallands län
Tomas Carlsson
Torstorp 62, Breavad 430 16 Rolfstorp
0340-37631

Uppfödare: Jan-Sivert Antonsson Havsjö Fällhemmet 571 66 Bodafors

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 157-208-27
Färg och tecken: Fx,bls
Exteriör omdöme: Maskulin hingst av mycket god rastyp,vackert huvud,väl ansatt men något kort hals,välliggande bog,långt men något sluttande kors,bra ledgångar,korta skenor,väl inskenad i hasen,något täta rörelser i skritt,bra trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: (3 år) 8-8-8-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visad senast 2010 på sommarpremieringen i Tvååker Halland UA
Hingstlinje: Ajax de la Cour 4728

Avkommor

Diplomston: 5
Stamboksförda hingstar: 1. Vinjett 11750, prem G
Antal betäckta ston År 1: 2012 = 0 År 2: 2011 = 2 År 3: 2010 = 1 År 4: 2009 = 1 År 5: 2008 = 1
Utställningsmeriter:
Övrigt: Stationerad år 2011 hos Sten-Åke Persson, Ryd.
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald:

Härkomst:

BOTIK 11698 SE 23-98-5085

Bonid 11626 Junid 11546 Ajnid 11184
Ernita 114195
Flora Filur 11338
Frida 113275
Debora 112705 Apollo 11146 Jovano 11054
Abbenda 102481
Diana 110459 Almin 10412
Pergola ll 90825