CARLANG 11814 SE 23-05-5043

Kronobergs län
Bengt-Åke Rungegård
Fogdagården, 362 94 Tingsryd
0477-48200, 070-370 27 97, 0477-10242

Uppfödare: Anna-Lisa & Alve Nilsson, Ystad

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 158 - 216-27
Färg och tecken: Rskm,stj
Exteriör omdöme: Välutvecklad rastypisk hingst av bra modell, lågställd, bra framparti, mäktig bål, något sänkt rygg, välvinklat kors, välmarkerade framknän, rättställd, avspänd vägvinnande skritt med utmärkt mekanik, bogfri vägvinnande trav med bra bakbensarbete.
Exteriör poäng: 3 år 9-8-8-8-9 = 42 poäng
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visad senast 2014, Riksutställning 2014 i Bollerup UA
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5002

Avkommor

Diplomston: 4
Stamboksförda hingstar: -
Antal betäckta ston År 1: 2016 6 År 2: 2015 4 År 3: 2014 4 År 4: 2013 5 År 5: 2012 5
Utställningsmeriter: 2008 Riksutställning 44 poäng, Riksutställning 2009 43 poäng, Riksutställning 2011 Dingle 43 poäng, Lokal utställning i Tingsryd 2011 43 poäng, Årets Kallblod 2011. Riksutställning 2014 i Bollerup 42 p. 9-8-7-8-9
Övrigt:
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald:

Härkomst:

CARLANG 11814 SE 23-05-5043

Rolang 11718 Talang 11668 Tapan 11582
Flinga 113859
Rollita 114909 Rubon 11558
Rollana 113979
Carmen 114989 Carman 11356 Raman 11264
Carina 111375
Paulett 113601 Flanör 11242
Paulina 112797