Cavat 23-13-5002, 11942

Foto: Pernilla Hägg

Västra Götaland
Arne Josefsson
Jörlov, Lia, 452 94 Strömstad
0526-420 34, 070-691 9340

Uppfödare: Karolina Salomonsson, V.Hyggås, Broaryd

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 161-215-29
Färg och tecken: Ljbr,stj,snp
Exteriör omdöme: Rastypisk, elegant hingst av lättare modell. välformad hals, bra bog och kors, något öppen bål, relativt korrekt, välvinklad has, avspänd och naturlig skritt, vägvinnande men markbunden trav.
Exteriör poäng: 9-8-8-9-7 = 41 p
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: 2019 UA
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5006

Avkommor

Diplomston:
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2020 3 År 2: 2019 4 År 3: 2018 7 År 4: 2017 9 År 5: 2016 8
Utställningsmeriter: Riksutställning 2016 43 poäng 98998
Övrigt: DNA testad
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens löst för 2021

Härkomst:

Cavat 23-13-5002, 11942

Rubon 11558 Ruman 11388 Ramon 11224
Runa 109523
Debora 112705 Apollo 111146
Diana 110459
Catinka 116341 Elegant 11740 Paul Munter 11740
Artemis 115303
Carina 115755 Carton 11536
Marina 115217