Cavat 23-13-5002, 11942

Foto: Pernilla Hägg

Västra Götaland
Arne Josefsson
Jörlov, Lia, 452 94 Strömstad
0526-420 34, 070-691 9340

Uppfödare: Karolina Salomonsson, V.Hyggås, Broaryd

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 161-215-29
Färg och tecken: Ljbr,stj,snp
Exteriör omdöme: Rastypisk, elegant hingst av lättare modell. välformad hals, bra bog och kors, något öppen bål, relativt korrekt, välvinklad has, avspänd och naturlig skritt, vägvinnande men markbunden trav.
Exteriör poäng: 9-8-8-9-7 = 41 p
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Veterinärintyg 2022, UA
Hingstlinje: Hussard de Vaillampont 5006

Avkommor

Diplomston: 3
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 4 År 2: 2022 = 4 År 3: 2021 = 4 År 4: 2020 = 3 År 5: 2019= 4
Utställningsmeriter: Riksutställning 2016 43 poäng 98998
Övrigt: DNA testad
Anmärkning:
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

Cavat 23-13-5002, 11942

Rubon 11558 Ruman 11388 Ramon 11224
Runa 109523
Debora 112705 Apollo 111146
Diana 110459
Catinka 116341 Elegant 11740 Paul Munter 11740
Artemis 115303
Carina 115755 Carton 11536
Marina 115217