DACAPO 11928 SE 23-12-5065

Dacapo Grevagården 2015-03-29 Foto: Pernilla Hägg

Foto: Pernilla Hägg

Kronoberg
Bengt-Ove Nilsson-Green
Ängalund, 360 47 Värends-Nöbbele
0470-35196, 070-291 79 33

Uppfödare: Bengt-Ove Nilsson-Green, Ängalund, 360 47 Värends Nöbbele

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 156-217-27
Färg och tecken: Fx, bls
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin och välutvecklad hingst, välrest hals, bra bogdjup, välutvecklad bakdel, från sidan välbenad, rättställd, framåtgripande skritt med god steglängd, bogfri trav med utmärkt bakbensarbete
Exteriör poäng: 8-8-8-8-9 = 41 poäng, 3 år
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Sommarpremieringen 2022 UA
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston: ...
Stamboksförda hingstar: 1. Dazzle 12038 (2020)
Antal betäckta ston År 1: 2021 = 3 År 2: 2020 = 0 År 3: 2019 = 0 År 4: 2018 = 2 År 5: 2017 = 2
Utställningsmeriter: Riksutställning 2015, 41 poäng, 98888, Årets Kallblod 2015, Riksutställning 2016 40 poäng 98788
Övrigt: ...
Anmärkning: Station 2022: hos Bengt Öberg, Stads-Gånsta 5, Enköping0171-241 87
Licens senast betald:

Härkomst:

DACAPO 11928 SE 23-12-5065

Dacke 11606 Bino 11372 Apollo 11146
Robina 112023
Dolly 114213 Fondör 11292
Donna 113453
Ramåna 116561 Rampman 11564 Ramon 11224
Hanna 113517
Sabina 114625 Jim 11194
Sabina e. Hermont 11086