DACAPO 11928 SE 23-12-5065

 

Kronoberg
Joserfin Nilsson-Green
Rönnvägen 38, 360 24 Linneryd
070-5634058

Uppfödare: Bengt-Ove Nilsson-Green, Ängalund, 360 47 Värends Nöbbele

Avelsvärdesklass:
AB
Mått: 156-217-27
Färg och tecken: Fx, bls
Exteriör omdöme: Rastypisk, maskulin och välutvecklad hingst, välrest hals, bra bogdjup, välutvecklad bakdel, från sidan välbenad, rättställd, framåtgripande skritt med god steglängd, bogfri trav med utmärkt bakbensarbete
Exteriör poäng: 8-8-8-8-9 = 41 poäng, 3 år
Hovbroskstatus: Ej röntgad
Status för sundhetskontroll: Sommarpremieringen 2022 UA
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston: ...
Stamboksförda hingstar: 1. Dazzle 12038 (2020)
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 4 År 2: 2022 = 11 År 3: 2021 = 3 År 4: 2020 = 0 År 5: 2019 =
Utställningsmeriter: Riksutställning 2015, 41 poäng, 98888, Årets Kallblod 2015, Riksutställning 2016 40 poäng 98788
Övrigt: ...
Anmärkning: Station 2024 hos Helén Fredriksson, Flahult Backegård 2, 341 55 Vittaryd tel 070-538 18 58
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

DACAPO 11928 SE 23-12-5065

Dacke 11606 Bino 11372 Apollo 11146
Robina 112023
Dolly 114213 Fondör 11292
Donna 113453
Ramåna 116561 Rampman 11564 Ramon 11224
Hanna 113517
Sabina 114625 Jim 11194
Sabina e. Hermont 11086