DACKE 11606 SE 23-93-5009


Kronobergs Län
Bengt-Ove Nilsson-Green
Ängalund 360 47 Värends-Nöbbele
0470-35196

Uppfödare:
Bo Knutsson Önnersta 640 50 Björnlunda

Avelsvärdesklass: B

Mått: 161 - 213-28

Färg och tecken:
Mfx, sth,skj, stj

Exteriör omdöme:
Mycket god rastyp,maskulin,bra framparti,stark rygg,sluttande muskelfyllt kors,bra ledgångar,något tåtrång fram,taktmässig skritt,bra trav med utmärkt hasarbete

Exteriör poäng:
( 3 år ) 8-9-7-8-8 = 40 p

Hovbroskstatus:
UA

Status för sundhetskontroll:
Visad på sommarpremiering i Tingsryd 2009 UA, Visningsbefriad p.g.a ålder

Hingstlinje: Job du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston:
10

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:

Antal betäckta ston
År 1: 2012 = 3
År 2: 2011 = 3
År 3: 2010 = 6
År 4: 2009 = 4
År 5: 2008 = 3

Utställningsmeriter:
Deltagit på Riksutställningpå Elmia och Blomberg 1998, samt i Tingsryd år 2004 och 2008 ( 40 p, 5x8 )

Övrigt:
Född hos Bo Knutsson, Björnlunda, uppfödd hos Kjell Gustavsson, Mjöbäck. Tidigare ägare har varit Göran Karlsson, Tranås

Anmärkning:
DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader

Utgången:
Död 2013

Licens senast betald:

Härkomst:

DACKE 11606 SE 23-93-5009

Bino 11372 Apollo 11146 Jovano 11054
Abbenda 102481
Robina 112023 Rotem 11074
Rita 110543
Dolly 114213 Fondör 11292 Trolör 11114
Carina 111375
Donna 113453 Denor 11186
Runa 109523