DACKE 11606 SE 23-93-5009

Kronobergs Län
Bengt-Ove Nilsson-Green
Ängalund 360 47 Värends-Nöbbele
0470-35196

Uppfödare: Bo Knutsson Önnersta 640 50 Björnlunda

Avelsvärdesklass:
B
Mått: 161 - 213-28
Färg och tecken: Mfx, sth,skj, stj
Exteriör omdöme: Mycket god rastyp,maskulin,bra framparti,stark rygg,sluttande muskelfyllt kors,bra ledgångar,något tåtrång fram,taktmässig skritt,bra trav med utmärkt hasarbete
Exteriör poäng: ( 3 år ) 8-9-7-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visad på sommarpremiering i Tingsryd 2009 UA, Visningsbefriad p.g.a ålder
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston: 10
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2012 = 3 År 2: 2011 = 3 År 3: 2010 = 6 År 4: 2009 = 4 År 5: 2008 = 3
Utställningsmeriter: Deltagit på Riksutställningpå Elmia och Blomberg 1998, samt i Tingsryd år 2004 och 2008 ( 40 p, 5x8 )
Övrigt: Född hos Bo Knutsson, Björnlunda, uppfödd hos Kjell Gustavsson, Mjöbäck. Tidigare ägare har varit Göran Karlsson, Tranås
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald:

Härkomst:

DACKE 11606 SE 23-93-5009

Bino 11372 Apollo 11146 Jovano 11054
Abbenda 102481
Robina 112023 Rotem 11074
Rita 110543
Dolly 114213 Fondör 11292 Trolör 11114
Carina 111375
Donna 113453 Denor 11186
Runa 109523