ELEGANT 11740 SE 23-01-5048

Västra Götalands län
Tage Lundin & Kristina Nord
Håkantorp Stommen 2545, 521 96 Falköping
0515-455143 el. 0705-549938

Uppfödare: Göran Salomonsson Kalvia 333 92 Broaryd

Avelsvärdesklass:
A
Mått: 159-220-27
Färg och tecken: Fx, skj , stj, snp.
Exteriör omdöme: Utmärkt rastyp med långa linjer,välansatt hals med bra lokläge,välmusklad bakdel,från sidan välbenad,nöjaktigt korrekt,lång vägvinnande skritt,bogfri trav med bra bakbensarbete
Exteriör poäng: (3 år) 9-9-8-8-9 = 43 p
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Veterinärintyg 2015, ua
Hingstlinje: Paul Munter 11678, tysk import

Avkommor

Diplomston: 16
Stamboksförda hingstar: 1.Margant 11834 2.Tangent 11836 3.Massiv 11844
Antal betäckta ston År 1: 2019 = 0 År 2: 2018 = 8 År 3: 2017 = 7 År 4: 2016 =8 År 5: 2015 = 4
Utställningsmeriter: Rila utställningen 2009 43 p, 9-9-8-8-9
Övrigt: Född hos Göran Salomonsson, Broaryd, uppfödd hos Håkan Svensson, Varberg. Avelsföreningens hederspris 2004 (tallriken)
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader.
Licens senast betald: Licens löst för 2019

Härkomst:

ELEGANT 11740 SE 23-01-5048

Paul Munter 11678 Popeye 890001592 Pesedo 056001287 (son.k)
St.Pr.St.Rosi H050084981 (son.K)
Hella 452440693 Herzensbrecher 4506943383
Anne H 450581688 (WE:K)
Artemis 115303 Akrovill 11482 Akrobat 11278
Trolina 111555
Dorita 23-88-0064 Rollman 11382
Dorrit 111689