EXPO DE FEULEN 11778 SE 23-99-5084

Hallands län
Hingsthållarför. Sv.Ardennerhästar
Svartekulla 521 91 Falköping
0515-37000 (stig Thidén ) Station 2013: Tage Lundin, Håkantorp Falköping tel. 0500-455143

Uppfödare: Wagener Claude, Belg

Avelsvärdesklass:
Elit (2013)
Mått: 163 - 230-30
Färg och tecken: Br,stj,snp
Exteriör omdöme: Maskulin och lågställd hingst av utmärkt rastyp,vackert huvud,naturlig resning,utmärkt bog,sluttande kors,från sidan grovbent,korrekt fram,vinklad has,taktmässig och vägvinnande skritt,taktmässig trav med bra hasarbete
Exteriör poäng: (7 år) 9-8-8-8-8 = 41 p
Hovbroskstatus: Kraftig Förbening
Status för sundhetskontroll: Visad på hingstpremieringen 2011, UA,
Hingstlinje: Belgisk import

Avkommor

Diplomston: 7
Stamboksförda hingstar: 1. Bismark 11850 (exp.Polen) 2.Marvin 11848 3.Expokust 11860 4. Hampus 11862.5. Albin 11896
Antal betäckta ston År 1: 2012 = 18 År 2: 2011 = 28 År 3: 2010 = 16 År 4: 2009 = 23 År 5: 2008 = 52
Utställningsmeriter: Riksutställning i Axvall 2010 43 p. 9-9-8-8-9. Riksutställning 2012 42 p. 9-9-8-8-8 = 42 p
Övrigt: Importerad av ägarna 2005
Anmärkning: Hingsthållare: Curt Johansson, Övregård, tel, 070-5697411, Hallands län, DNA testad
Licens senast betald:

Härkomst:

EXPO DE FEULEN 11778 SE 23-99-5084

Expo van`t Duiivenest 99/694 Bruno van`t Sparrenhof 94/480 -
-
Nelly 96/581 -
-
Miss du Scheid P. 132 Negus du Moulin 83/3 -
-
Marquise du Scheid 83/00 Avinir v.d. Vosberg 92/640
-