FREJ 11568 SE 23-90-5076

Södermanlands län
Ann-Catrine och Kjell Johansson
Snytberga, Härad 645 91 Strängnäs
0152-70424

Uppfödare: Gunnar Karlsson Hästebäck 360 53 Skruv

Avelsvärdesklass:
B (2007)
Mått: 162 - 215-28
Färg och tecken: Brskm, stj
Exteriör omdöme: Högställd,bra framparti,långt välmusklat kors,tät och tåtrång vänster fram,bra skritt och trav.
Exteriör poäng: ( 4 år ) 8-9-7-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad p.g.a ålder,
Hingstlinje: Paul van Luntershoek 7534

Avkommor

Diplomston: 11
Stamboksförda hingstar: -
Antal betäckta ston År 1: 2011 = 0 År 2: 2010 = 0 År 3: 2009 = 1 (0) År 4: 2008 = 6 (3) År 5: 2007 = 7 (3)
Utställningsmeriter:
Övrigt: Född hos Gunnar Karlsson, Skruv, uppfödd hos Raine och Carina Bertilsson, Torsås.
Anmärkning: Härstamningsverifierad mot far, DNA testad..
Licens senast betald:

Härkomst:

FREJ 11568 SE 23-90-5076

Rosal 11136 Rotem 11074 Royal Av Assmåsa 9972
Sally 108151
Selma 109905 Ipan 10574
Lonny 101795
Flicka 112059 Tamir 11010 Tapolo 9710
Älva 104693
Fanny 109373 Jovanko 9918
Florina 90215