HERKULES 11770 SE 23-03-5033

Foto: Rosmarie Eriksson

Kronobergs län
Helén Johansson
Flahult Backegård 2, 341 55 Vittaryd
0705-381858

Uppfödare: Joakim Johansson Boaryd 341 76 Ryssby

Avelsvärdesklass:
B
Mått: 155 - 214-27
Färg och tecken: sv,stj,nosbls
Exteriör omdöme: Välutvecklad och lågställd hingst av tyngre modell, vackert huvud, kraftfull bog, bra djup, rastypiskt kors, från sidan välbenad, energisk skritt, något markbunden trav, bogfri travc med bra bakbensarbete
Exteriör poäng: 3 -år / 8-8-9-7-8 = 40 p.
Hovbroskstatus: Kraftig förbening
Status för sundhetskontroll: Riksutställning 2021, UA, visningsbefriad pga ålder
Hingstlinje: Tapageur de Herse 5214

Avkommor

Diplomston: 1
Stamboksförda hingstar: 1. Kurir 11890 (2013)
Antal betäckta ston År 1: 2023 = 0 År 2: 2022 = 2 År 3: 2021 = 3 År 4: 2020 = 0 År 5: 2019 = 0
Utställningsmeriter: Riksutställning i Axvall 2006 41 Poäng
Övrigt: uppfödare: Joakim Johansson, Stensjöholm, Agunnaryd
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader, SE SLU 344155
Licens senast betald: Licens klar för 2024

Härkomst:

HERKULES 11770 SE 23-03-5033

Buster 11646 Terdebor 11506 Terdol 11218
Debora 112705
Gosan 114557 Goman 11158
Sofia 113291
Tuna 115559 Julit 11300 Jim 11194
Elize 111273
Vranga 114495 Vidor 11374
Bella 23-79-0017