JONTE 11632 SE 23-94-5016

Västra Götalands Län
Håcksviks Hovslageri
Stomsvägen 10 512 95 Håcksvik
0325-52061

Uppfödare: Johan Eriksson Nordankärr PL.4 641 96 Katrineholm

Avelsvärdesklass:
B
Mått: 168 - 219-28
Färg och tecken: Br, stjmn, vtbff
Exteriör omdöme: Mycket god typ,bra resning,ännu något outvecklad,bra bog,något sluttande kors,välbenad med bra ledgångar,taktmässiga rörelser i skritt och trav.
Exteriör poäng: ( 3 år ) 8-7-9-8-8 = 40 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visningsbefriad p.g.a ålder
Hingstlinje: Job du Quesnoy 7854

Avkommor

Diplomston: 5
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2019 0 År 2: 2018 0 År 3: 2017 0 År 4: 2016 12 År 5: 2015 24
Utställningsmeriter: Riksutställning Elmia 1997, Riksutställning Elmia 2005 41 p. (88989)
Övrigt:
Anmärkning: DNA testad, Härstamningsverifierad mot fader
Licens senast betald:

Härkomst:

JONTE 11632 SE 23-94-5016

Bino 11372 Apollo 11146 Jovano 11054
Abbenda 102481
Robina 112023 Rotem 11074
Rita 110543
Trina 113957 Akir 11250 Albyl 11102
Gradora 111463
Ardela 112431 Florin 11166
Ajva 110703