JULIUS 11760 SE 23-02-5056

Västra Götalands län
Christer & Marie Nilsson
Lilla Sävsholm, 330 17 Rydaholm
0472-20986, 070-9255466

Uppfödare: Arne Josefsson Jörlov Lia 452 94 Strömstad

Avelsvärdesklass:
G
Mått: 160 - 215-27
Färg och tecken: Fx,bls
Exteriör omdöme: Rastypisk hingst,lågställd,bra framparti,välmarkerad bog,toppigt sluttande kors,från sidan välbenad med vinklade hasar,framåtgripande och vägvinnande skritt,taktmässig bogfri trav med utmärkt påskjut
Exteriör poäng: (3 år) 8-7-8-8-9 = 40 p
Hovbroskstatus: UA
Status för sundhetskontroll: Visad senast 2011 på Riksutställning UA,
Hingstlinje: Ajax de la Cour 4728

Avkommor

Diplomston: 2
Stamboksförda hingstar:
Antal betäckta ston År 1: 2012 = 16 År 2: 2011 = 5 År 3: 2010 = 2 År 4: 2009 = 3 År 5: 2008 = 3
Utställningsmeriter: Riksutställning bl a 2005 41 p,8-7-8-9-9 Riksutställning på Elmia 2009 43 p.9-9-8-9-8, Riksutställning Dingle 2011 42 p. 8-8-8-9-9
Övrigt: Född och uppfödd hos ägaren.
Anmärkning: Härstamningsverifierad mot far, DNA testad, Uppstallad 2012och 2013 hos Alf Magnusson, Moheda, 0472-77079
Licens senast betald:

Härkomst:

JULIUS 11760 SE 23-02-5056

Junid 11546 Ajnid 11184 Ajvan 10848
Nidana 110681
Ernita 114195 Jim 11194
Elize 111273
Evita 113749 Carolan 11330 Rolle 11174
Svea 112413
Erika 111921 Tapper 11132
Erna 110527