JULIUS 11760 SE 23-02-5056


Västra Götalands län
Christer & Marie Nilsson
Lilla Sävsholm, 330 17 Rydaholm
0472-20986, 070-9255466

Uppfödare:
Arne Josefsson Jörlov Lia 452 94 Strömstad

Avelsvärdesklass: G

Mått: 160 - 215-27

Färg och tecken:
Fx,bls

Exteriör omdöme:
Rastypisk hingst,lågställd,bra framparti,välmarkerad bog,toppigt sluttande kors,från sidan välbenad med vinklade hasar,framåtgripande och vägvinnande skritt,taktmässig bogfri trav med utmärkt påskjut

Exteriör poäng:
(3 år) 8-7-8-8-9 = 40 p

Hovbroskstatus:
UA

Status för sundhetskontroll:
Visad senast 2011 på Riksutställning UA,

Hingstlinje: Ajax de la Cour 4728

Avkommor

Diplomston:
2

Stamboksförda döttrar:

Stamboksförda hingstar:

Antal betäckta ston
År 1: 2012 = 16
År 2: 2011 = 5
År 3: 2010 = 2
År 4: 2009 = 3
År 5: 2008 = 3

Utställningsmeriter:
Riksutställning bl a 2005 41 p,8-7-8-9-9 Riksutställning på Elmia 2009 43 p.9-9-8-9-8, Riksutställning Dingle 2011 42 p. 8-8-8-9-9

Övrigt:
Född och uppfödd hos ägaren.

Anmärkning:
Härstamningsverifierad mot far, DNA testad, Uppstallad 2012och 2013 hos Alf Magnusson, Moheda, 0472-77079

Utgången:
Död 21 maj 2013

Licens senast betald:

Härkomst:

JULIUS 11760 SE 23-02-5056

Junid 11546 Ajnid 11184 Ajvan 10848
Nidana 110681
Ernita 114195 Jim 11194
Elize 111273
Evita 113749 Carolan 11330 Rolle 11174
Svea 112413
Erika 111921 Tapper 11132
Erna 110527